Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäen kaupungin uudet verkkosivut on julkaistu

2.11.2021 Tiedotteet

Riihimäen kaupungin uuden brändin ja visuaalisen ilmeen mukaiset verkkosivut on julkaistu. Kaupungin verkkosivujen lisäksi samassa yhteydessä uudistuivat myös Riihimäen Veden, Riihimäen taidemuseon ja Riihimäen kaupunginmuseon sivut. Lisäksi Robotiikkakampus sai samassa yhteydessä oman uuden sivustonsa ja keväällä 2022 kaupunki julkaisee vielä uuden Visit Riihimäki -sivun yhdessä Lopen ja Hausjärven kanssa

”Sivustoilla on kiinnitetty huomiota erityisesti asukaslähtöisyyteen, visuaalisuuteen, hakutoimintaan ja jatkuvasti lisääntyvään mobiilikäyttöön”, sanoo viestintä- ja markkinointipäällikkö Mia Miettinen.

Kaupungin brändiuudistus ja verkkosivujen saavutettavuusvaatimukset, jotka koskevat kaikkia julkisen sektorin toimijoita, vaikuttivat omalta osaltaan uudistukseen. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää palveluja helposti. Saavutettavaa viestintää toteutettaessa huomioidaan tekninen toteutus, helppokäyttöisyys sekä sisältöjen selkeys ja ymmärrettävyys. Työtä saavutettavuuden eteen tehdään päivittäin. Kaupungin tavoitteena on turvata lain edellyttämä saavutettavuus kaikessa kaupungin viestinnässä.

Sivusto jaettu selkeisiin kokonaisuuksiin

Riihimaki.fi-sivustolla palvelut on järjestetty selkeiksi kokonaisuuksiksi aihealueittain, jolloin tarvittava tieto tai palvelu on helpompaa löytää. Sivuston aihekokonaisuuksia on seitsemän: Asu ja rakenna, josta löytyvät kaikki tiedot muun muassa rakentamisesta, kaavoituksesta, asumisesta ja liikenteestä. Opi ja kasvata -osion alta löytyy esimerkiksi varhaiskasvatus, perusopetus, opistot ja taidekoulu sekä robotiikka. Muita kokonaisuuksia ovat Työskentele ja yritä, Elä ja voi hyvin, Vaikuta ja tutusta, Koe ja näe sekä Asioi.

Matkailusisällöt löytyvät jatkossa Visit Riihimäki -sivustolta, joka aukeaa tammikuussa 2022. Nyt tapahtumajärjestäjät löytävät koko Hämeen ja Riihimäen tapahtumat Häme Eventisistä. Riihimäen kaupungin asukkaat näkevät kotikaupunkinsa tapahtumat keskitetysti yhdestä osoitteesta: tapahtumat.riihimaki.fi.

Verkkosivujen kehittäminen jatkuu

Sivusto julkaistaan aluksi suomeksi. Tiiviimpi englanninkielinen ja ruotsinkielinen sivusto valmistuu myöhemmin. Kaupungin verkkosivujen sisältöjen täydentäminen ja viimeistely jatkuvat julkaisun jälkeenkin.

Sivuston käyttäjiltä kerätään vuoden 2022 alussa kommentteja ja palautetta. Vastauksia hyödynnetään verkkosivujen jatkokehittämisessä. Verkkosivujen kehittämisessä hyödynnetään kävijäseurantaa, ja käyttäjäpalautteita seurataan tarkasti ja niihin reagoidaan tarpeen mukaan.

WordPress pohjalle toteutettu verkkosivu-uudistus käynnistyi vuonna 2020. Kaupungin kumppanina verkkosivu-uudistuksessa on ollut Geniem Oy. Itse päivitystyöhön on osallistunut noin sata kaupungin verkkosivupäivittäjää.