Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäen kaupungin osallisuuskyselyt paljastavat: keskeinen sijainti ja hyvät yhteydet ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä

10.12.2021 Tiedotteet Vaikuta ja tutustu Osallisuus Päätöksenteko

Riihimäen ruatatieaseman junaraiteilla kaksi junaa. Talvi auringonnousun pinkkisävyisissä väreissä.

Riihimäellä RakasRiksu 2035 -strategian osallisuuskyselyistä ilmenee, että kaupungin vetovoimatekijöitä ovat hyvän sijainnin ja liikenneyhteyksien lisäksi muun muassa luonnonläheisyys ja asumisen hintataso.

Syksyn aikana on kuultu laajasti kaupunkilaisia ja useita eri sidosryhmiä, ja osana tätä strategiatyötä raportit on nyt julkaistu kaupungin verkkosivuilla. Tuoreimmat raportit koskevat Riihimäen kaupungin konserniyhtiöiden (Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy, Riihimäen Kotikulma Oy ja Riihimäen Kaukolämpö Oy) näkemyksiä, Riihimäellä toimivien oppilaitosten (Hyria, HAMK ja Suomen Ympäristöopisto SYKLI) tarpeita ja visioita sekä ikääntyvien kaupunkilaisten tarpeita ja toiveita tulevalle vuosikymmenelle. Näiden lisäksi on kuultu vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston jäseniä.

Riihimäen kaupungin konserniyhtiöillä on selkeä oma roolinsa Riihimäen kaupungin strategian toteuttajana. Konserniyhtiöiden edustajia pyydettiin arvioimaan yhteistyön onnistumista ja raportoinnin muotoja sekä strategian toteuttamista. Yhtiöiden edustajilta pyydettiin myös arviota siitä, miten Riihimäen kaupunki erottautuu positiivisesti muista kunnista. Erottautumistekijöistä kysyttiin muissakin osallisuuskyselyissä ja haastatteluissa. Kaikissa ykköseksi nousee Riihimäen keskeinen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet.

Oppilaitoksissa nähdään, että toisen asteen ammatillinen koulutus sekä korkeakoulutus ovat Riihimäen alueen elinvoiman kannalta keskeisiä. Laajat ja korkeatasoiset opiskelumahdollisuudet ovat merkittävä pitovoimatekijä paikkakunnalle. Riihimäellä on nuorille myös hyvät mahdollisuudet työllistyä opiskelujen jälkeen. Oppilaitosten välinen yhteistyö ja erikoistuminen tekniikan, robotiikan ja logistiikan aloille sekä ympäristöosaaminen ovat oppilaitosten vetovoimatekijöitä.

Vammaisneuvoston jäsenet esittivät arvionsa vammaisten oikeuksien toteutumisesta Riihimäellä ja toivat esille asioita, joita on tulevaisuudessa tärkeä huomioida vammaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja arjen sujuvuuden turvaamiseksi. Kyselyn taustana käytettiin Riihimäen seudun vammaispoliittista ohjelmaa, mikä on Riihimäen, Hausjärven ja Lopen kuntien yhteinen ja laadittu vuosille 2015–2020. Vammaisneuvoston jäsenten kyselyyn vastanneiden mielestä merkittävimmiksi vammaisten hyvinvointia edistäviksi asioiksi nousivat monipuoliset liikuntamahdollisuudet, kerho- ja seuratoiminta sekä muu yhteisöllisyys. Myös läheiset ihmissuhteet, kulttuuri, taide, museot ja teatteri tuottavat hyvinvointia, samoin kuin lähiluonto ja puistot.

Suomessa ja koko maailmassa väestörakenne on muutoksessa – lasten ja nuorten määrä vähenee ja samaan aikaan ikäihmisiä on entistä suurempi määrä. Yhä useampi elää pidempään ja saa myös viettää terveitä, vireitä eläkevuosia pitkään. Ikääntyvä Riihimäki -kyselyssä selvitimme millaisia toiveita, odotuksia ja tarpeita yli 55-vuotiailla on tuleville vuosikymmenille asumisen, liikkumisen ja aktiivisen arjen näkökulmasta. Kyselyn kohderyhmäksi valittiin yli 55-vuotiaat, koska nyt 55-vuotiaat ovat vuonna 2035 juuri jääneet tai jäämässä eläkkeelle. Saamme näin tietoa, millaisia vaikutuksia eläkkeelle jäämisellä ja ikääntymisellä on kaupunkilaisten arkeen, asumiseen ja palveluiden tarpeeseen sekä toiveisiin. Vanhusneuvoston jäseniltä kysyttiin lisäksi millaisia näkemyksiä heillä on hyvän seniorielämän nykyisistä mahdollisuuksista Riihimäellä. Riihimäen kaupungin vetovoimatekijöistä vastaajat nostivat viiden kärkeen sijainnin ja liikenneyhteydet, asumisen hintatason, luonnonläheisyyden, viihtyisyyden ja turvallisuuden.

Tutustu kyselyiden tuloksiin täällä.