Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäen kaikissa kouluissa on kiertotalousvastaava

21.7.2021 Tiedotteet Asu ja rakenna Työskentele ja yritä Vaikuta ja tutustu Kiertotalous Koulut Perusopetus

Riihimäen kouluissa ympäristöystävällinen toiminta sekä ajattelu ovat pysyvä osa arkea ja ne toteutuvat koulupäivissä säännöllisesti pieninä tai suurina tekoina.

Kiertotalous on osa Riihimäen koulujen opetussuunnitelmaa ja kaikilla Riihimäen kouluilla on kiertotaloudesta vastaava opettaja eli kiertotalousvastaava. He edistävät kiertotalousajattelun ja -toiminnan viemistä osaksi opetusta sekä vastaavat kiertotaloustoiminnan suunnittelusta.

Koulujen kiertotalousvastaavat kokoontuvat yhteen säännöllisesti suunnittelemaan toimintaa tulevalla lukukaudelle sekä käymään läpi edellisen lukukauden kiertotalousasioista saadut palautteet. Kouluilla on myös yhteistä kiertotalouteen liittyvää toimintaa, kuten kansainvälinen Äiti maan -päivä huhtikuussa, jota kaikki Riihimäen koulut viettävät. Kiertotalous otetaan Riihimäen kouluissa tosissaan eikä se jää vaaleanpunaiseksi unelmaksi ympäristöystävällisyydestä.

”Kiertotalouteen liittyvät asiat ovat kouluissa hyvin konkreettisia. Esimerkiksi Eteläisellä koululla jokainen luokka vie vuorollaan koulun muovijätteen kierrätyspisteeseen ja Harjurinteen koululle hankittiin kompostori, jonne kotitalousoppilaat vievät biojätteet oppituntien päätteeksi” Anne Rautaparta kertoo.

Ympäristöystävällisyyttä toteutetaan myös muun muassa retkillä lähiluontokohteisiin, lähiympäristön siivoustalkoissa, sähköttömillä oppitunneilla sekä opi ulkona -oppitunneilla. Koululaisten ympäristötietoisuutta lisätään myös muun muassa ympäristöaiheisilla aamunavauksilla ja erilaisilla teematapahtumilla, kuten Earth hour -tapahtumalla ja Pyörällä kouluun -tempauksella.

Tavoitteena on toiminnan pysyvyys ja siinä on myös onnistuttu, sillä esimerkiksi Eteläisellä koululla kierrätys, säästeliäs materiaalien käyttö ja ruokajätteen vähentäminen ovat vakiintuneet osaksi koulun toimintaa.

”Opettajat ja oppilaat suhtautuvat kiertotalousasioihin myönteisesti ja innokkaasti, sillä toiminta pyritään liittämään osaksi koulun normaalia arkea. Riihimäen koulujen opettajille tarjotaan myös mahdollisuutta osallistua teemaan liittyviin koulutuksiin”, Rautaparta kertoo.

Kiertotaloudella tarkoitetaan talousmallia, jossa tuotteiden ja materiaalien arvo säilytetään mahdollisimman pitkään samalla kun jätemäärä sekä hävikki ja resurssien käyttö minimoidaan. Kiertotaloudessa korostuvat korjaaminen, kierrätys ja hyödyntäminen varaosina tai materiaalina.

Resurssiviisas Riihimäki 2030:

Riihimäki on resurssiviisas kaupunki.

Riihimäki toimii hiilineutraalisti eikä tuota ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonepäästöjä.

Riihimäki toimii kiertotaloudessa, jossa materiaalit kiertävät eikä jätettä synny.

Riihimäellä kulutetaan luonnonvaroja kestävästi.

Riihimäellä on monipuolinen luonto, viihtyisä elinympäristö ja ekotehokas kaupunkirakenne.

Lisätiedot:

Anne Rautaparta, vs. opetuspäällikkö, puh: 040 330 4452

Jenni Takala, ympäristöasiantuntija, puh: 050 380 9865