Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäelle tehdään ensimmäinen hulevesiohjelma

20.5.2021 Tiedotteet

Riihimäen kaupunki laatii parhaillaan ensimmäistä hulevesiohjelmaansa. Ohjelma määrittelee hulevesien hallinnan tavoitteet kaupungin alueella sekä keskeiset tavat tavoitteiden täyttämiseen eri valuma-alueille.

Tarkoituksena on myös selventää ja vahvistaa hulevesien kanssa tekemisissä olevien viranomaisten yhteistyötä sekä välittää tietoa päättäjille ja kaupunkilaisille hulevesien merkityksestä osana suunnitteluprosesseja.

Hulevesiohjelman lähtötietoina hyödynnetään Riihimäen yleiskaava-alueen hulevesiselvitystä vuodelta 2013, valuma-aluekohtaisia selvityksiä sekä viime vuonna valmistunutta pienvesiselvitystä.

”Osana hulevesiohjelmaa laaditaan rakentajien ja remontoijien hulevesiohjeet pientaloille, taloyhtiöille sekä liike- ja teollisuuskiinteistöille. Nämä ohjeet auttavat rakentajia ymmärtämään hulevesiohjelman tavoitteita ja tärkeysjärjestystä käytännön tasolla”, vs. kaupunginpuutarhuri Päivi Sundman kertoo.

Hulevesiohjelma valmistuu tämän vuoden lopussa ja se tullaan hyväksyttämään poliittisessa päätöksenteossa.

Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Hulevesiin luetaan myös perustusten kuivatusvedet. Rakentamattomilta alueilta tuleva valunta ei ole hulevettä, vaan luonnontilaisten alueiden valuntaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnat vastaavat hulevesien hallinnasta asemakaava-alueella. Lisäksi kuntien vastuulla on hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu. Hulevesien hallintaa voidaan ohjata parhaiten kunnan laatimalla ja vahvistamalla hulevesiohjelmalla.

Lisätiedot:

Päivi Sundman, vs. kaupunginpuutarhuri, puh: 040 485 96 22