Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäellä jätemäärä laskenut ja kierrätysaste parantunut

15.12.2022 Tiedotteet Elä ja voi hyvin Asu ja rakenna Jätehuolto Kierrättäminen Ympäristö ja luonto

Suomen ympäristökeskus SYKE on julkaissut uutta alueellista tietoa kotitalousjätteen määristä ja kierrätysasteista. Riihimäen seudulla kehitys on positiivista: jätemäärä on laskenut ja kierrätysaste noussut. Viimeisimmän tiedon mukaan jätemäärä vuonna 2021 Riihimäen seudulla oli 303 kilogrammaa asukasta kohden, kun korkeimmillaan seurantajakson aikana se oli 364 kilogrammaa asukasta kohden vuonna 2018.

Kierrätysaste on Riihimäen seudulla noussut vuodesta 2016 vuoteen 2021 EU-tavoitteiden edellyttämää tahtia eli noin viisi prosenttiyksikköä viiden vuoden aikana. Viimeisimmän tiedon mukaan Riihimäen seudun kierrätysaste on 42 prosenttia. Positiiviseen kehitykseen on vaikuttanut esimerkiksi erilliskeräyksen laajeneminen ja lajittelumahdollisuuksien paraneminen sekä sekajätteen määrän väheneminen. Myös jätetiedon seurannan tarkentuminen on mahdollisesti vaikuttanut tuloksiin.

Valtakunnallinen yhdyskuntajätteen kierrätysaste on pysynyt pitkään samalla tasolla. Noin puolet yhdyskuntajätteestä tuotetaan kotitalouksissa. Vuonna 2021 yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli Suomessa 37 prosenttia. Euroopan unionin ja Suomen tavoitteena on nostaa kierrätysaste vuoteen 2025 mennessä 55 prosentin, vuoteen 2030 mennessä 60 prosenttiin ja vuoteen 2035 mennessä 65 prosenttiin.

Jätteen määrän vähentäminen on tärkeä valtakunnallinen tavoite. Tilastokeskuksen tilaston mukaan vuoden 2021 yhdyskuntajätteen määrä on asettunut vuoden 2020 tasolle, mutta on aiemmin ollut vuodesta 2010 alkaen varsin tasaisessa kasvussa.

Kotitalousjätteen määrän ja kierrätysasteen seurantatiedot laskettiin 10 kuntaseudulle, joita ovat Forssa, Hyvinkää, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Riihimäki ja Turku. Lisäksi mukana on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n omalla laskentamallillaan tuottamat tiedot  pääkaupunkiseudulta. Selvityksessä mukana olevat kunnat ovat sitoutuneet edistämään kiertotaloutta osana Circwaste–Kohti kiertotaloutta-hankkeen edelläkävijäkuntia tai Fisu-verkostoa (Finnish sustainable communities). Kuntaseutu tarkoittaa koko sitä aluetta, jolla tarkasteltavien kuntien jätelaitokset vastaavat jätehuollosta.

Lue lisää kotitalousjätteiden seurannasta ja tutustu alueellisiin tuloksiin Materiaalit Kiertoon –sivustolla.

Kaupungin ympäristöjärjestelmätyön koordinointi, raportointi ja ympäristökoulutus, kiertotalous- ja resurssiviisaustyö, sidosryhmäyhteistyö ja ympäristöviestintä