Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Palveluverkon ohjausryhmä päätti periaatteista

29.4.2022 Tiedotteet Asu ja rakenna Palveluverkko

Riihimäen kaupungin palveluverkon ohjausryhmä on päättänyt periaatteista, joiden perusteella kaupunginvaltuustolle valmistellaan palveluverkkoesitys. Poliittisista päättäjistä koostuva ohjausryhmä on keskustellut palveluverkon periaatteista kevään 2022 aikana. Palveluverkoksi kutsutaan muun muassa koulujen, liikuntatilojen, museoiden, päiväkotien ja muiden kaupungin palveluiden muodostamaa toimitilojen kokonaisuutta.

Ohjausryhmän laatimien periaatteiden mukaan palveluverkkoesitys tarkastelee toimitilaverkkoa. Ohjausryhmän mukaan itäiselle alueelle toteutetaan rakennus, jossa annetaan ainakin opetuksen palveluita. Rakennukseen voidaan sijoittaa myös varhaiskasvatus- tai muita palveluita.

Ohjausryhmä määritteli palveluverkkoesityksen laadintaa varten perusopetuksen ikäluokan kooksi 240 lasta ja keskimääräiseksi luokkakooksi 20 lasta, jolloin aloittavien luokkien määrä on 12 sarjaa. Viime vuonna syntynyt ikäluokka oli kooltaan alle 200 lasta. Lisäksi 1.–5.-luokkien osalta pyritään vähintään kaksisarjaisuuteen.

Muita periaatteita ovat:

  • Toimitilojen tulee olla tarkoitukseen soveltuvia ja niiden neliömäärän tulee olla tarpeen mukainen.
  • Alakouluopetuksen palvelualueet on jaettu pohjoiseen, itäiseen ja läntiseen alueeseen.
  • Ohjausryhmä ei esityksessään käsittele sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkoa.
  • Ohjausryhmän esityksen tulee tukea kaupunginvaltuuston tällä viikolla hyväksymää strategiaa.

Periaatteiden pohjalta suunniteltu palveluverkkoluonnos valmistuu kesäkuun alussa. Lautakunnat, vammais- ja vanhusneuvostot sekä nuorisovaltuusto antavat oman lausuntonsa luonnoksesta kesäkuun aikana. Kaupunginhallitus käsittelee palveluverkkoesitystä 22.8.2022 ja kaupunginvaltuusto 29.8.2022.

Palveluverkkouudistuksesta löytyy lisää tietoa kaupungin verkkosivuilta. Sivulta löytyy linkki myös ohjausryhmän kokousmuistioihin.