Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Palveluverkko valtuuston käsittelyyn yhden lisäyksen kera

17.8.2022 Tiedotteet Vaikuta ja tutustu Hallinto Kaupunginhallitus Palveluverkko Päätöksenteko

Riihimäen kaupunginhallitus käsitteli keskiviikkona 17.8.2022 kokouksessaan palveluverkon ohjausryhmän esitystä kaupungin toimitilojen uudeksi palveluverkoksi. Hallitus esittää valtuustolle uudistuksen hyväksymistä ja Peltosaaren koulun ja opistorakennuksen tarveselvitysten käynnistämistä ja tarvittavia toimenpiteitä niiden toteuttamiseksi.

Samalla hallitus esittää palveluverkkoon liittyen toimitilaohjelman päivittämisen käynnistämistä. Hallituksen ehdotukseen tekemän lisäyksen mukaan ohjelman päivityksessä huomioidaan kaupungin vallitsevan tilanteen mukainen investointikyky.

Kaupunginhallitus hyväksyi palveluverkkoehdotuksen kolmen äänestyksen jälkeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi Hämeenkatu 48–50 Rity asemakaavanmuutoksen ehdotuksen ja asettaa sen nähtäville. Asemakaavamuutos mahdollistaa enintään 5- ja 7–9-kerroksiset asuin- ja liikerakennukset. Samalla tontin käyttötarkoitus muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajaksi valitun Jouni Ehon johtajasopimuksen. Sopimuksen mukaan kaupunginjohtajan keskeisiin tehtäviin kuuluu kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, alueen elinvoimasta huolehtiminen ja kaupunkilaisten palvelujen järjestäminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Sopimuksen mukaan kaupunginjohtajan onnistumista arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Kaupunginjohtajan kokonaispalkka on 10 800 euroa kuukaudessa. Kuntalaki edellyttää johtajasopimuksen tekemistä. Kaupunginvaltuusto valitsi Ehon Riihimäen kaupunginjohtajaksi torstaina 30.6.2022 pitämässään kokouksessa. Eho aloittaa työnsä Riihimäellä torstaina 1. syyskuuta 2022.