Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Oppilas- ja opiskelijahuolto yläkouluissa ja toisella asteella pääsääntöisesti verkossa

3.3.2021 Tiedotteet

Riihimäen kaupungin tuottamat kuraattori-, psykologi- ja psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut

Koronavirusepidemian aiheuttamat poikkeusolot saattavat aiheuttaa oppilaille ja opiskelijoille kuormitusta, joiden käsittelemiseksi tarvitaan oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstön apua. Palveluissa tapahtuu muutoksia valtioneuvoston asettamien rajoitusten vuoksi, mutta Riihimäki pyrkii tarjoamaan mahdollisimman laajasti tukea sitä tarvitseville poikkeusjärjestelyt huomioon ottaen. Oppilaat ja opiskelijat sekä huoltajat voivat olla yhteydessä oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstöön, mikäli he kokevat tarvitsevansa tukea oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstöltä oppimisen tai huollettavansa oppimisen tukemisessa. Kuraattorit, psykologit ja psykiatrinen sairaanhoitaja eivät anna opetusta tai ohjausta oppisisältöjen opiskelussa, vaan työssä painottuvat psyykkisen tuen järjestäminen ja käynnissä olevat oppimisvaikeustutkimukset. Oppimisen tuen asioissa tulee olla ensisijaisesti yhteydessä oppilaan opettajiin tai erityisopettajiin.

Riihimäen kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattoriin, psykologiin tai psykiatriseen sairaanhoitajaan saa yhteyden helpoiten Helmi- tai Wilma-viestillä, sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-sovelluksen kautta.

Oppilaiden ja opiskelijoiden tukikäynnit siirretään toteutumaan etänä, mikäli se on mahdollista. Oppilaiden tai opiskelijoiden, joilla on tarve tavata kasvotusten Riihimäen kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattoria, psykologia tai psykiatrista sairaanhoitajaa, tulee olla yhteydessä kyseiseen työntekijään ajan sopimiseksi. Ilman sovittua vastaanottoaikaa oppilasta tai opiskelijaa ei voida tavata. Perusopetuksen lähiopetuksessa opiskelevien erityisen tuen oppilaiden oppilashuollollinen tuki tarjotaan lähipalveluna koulupäivän aikana ennalta sovittuina aikoina.

Perusopetus:

Itäinen alue (Harjunrinteen koulun oppilaat)
Kuraattori Jenna Pekkanen, p. 040 330 44 57
Psykiatrinen sairaanhoitaja Sanna Kuosa, p. 040 330 44 59
Psykologi Ritva Koivusaari, luokat 6.–7., p. 040 330 42 36
Psykologi Krista Koskinen, luokat 8.–9., p. 040 330 44 84

Läntinen alue (Karan koulun oppilaat)
Kuraattori Pia Hotti, p. 040 330 44 58
Psykiatrinen sairaanhoitaja Sanna Kuosa, p. 040 330 44 59
Psykologi Ritva Koivusaari, p. 040 330 42 36

Pohjoinen alue (Pohjolanrinteen koulun oppilaat)
Kuraattori Johanna Junes, p. 050 380 72 99
Psykiatrinen sairaanhoitaja Sanna Kuosa, p. 040 330 44 59
Psykologi Krista Koskinen, p. 040 330 44 84

Toinen aste

Lukio

Vastaava kuraattori Sanna Vähänen, p. 050 591 00 53
Psykiatrinen sairaanhoitaja Minna Salin, p. 050 571 0886

Hyria

Kuraattori Pia Mikkola-Autio, p. 040 688 56 10
Psykologi Marjo Mattsson, p. 040 330 46 00

Riihimäen seudun kuntayhtymän tuottamat oppilas- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut

Koronarokotustoiminnan vuoksi olemme supistaneet terveydenhoitajien palveluja kouluilla ja oppilaitoksissa. Toistaiseksi pyrimme hoitamaan raskaudenehkäisyasiat, välttämättömät kontrollit ja seurannat sekä tekemään joitakin terveystarkastuksia.

Opiskelijaterveydenhuollossa hoidetaan pääasiassa kutsuntatarkastukset ja raskaudenehkäisyyn liittyvät vastaanotot sekä välttämättömät seurannat.

Terveydenhoitajat ovat tavoitettavissa Helmen ja Wilman kautta tai puhelimitse. Terveydenhoitaja soittaa takaisin, jos ei pysty heti vastaamaan.

Nuorisotyöntekijät koululaisten ja opiskelijoiden tukena

Riihimäen yläkouluilla työskentelee oppilashuoltopalveluita täydentävä nuorisopalveluiden koulunuorisotyöntekijä. Poikkeusoloista johtuvan etäopetusjakson aikana koulunuorisotyöntekijä on yhteydessä niihin perusopetuksen oppilaisiin, joihin opettajat eivät oppituntien aikana ole saaneet yhteyttä ja joilla on paljon poissaoloja etäopetustunneilta. Oppilaat voivat myös itse lähestyä koulunuorisotyöntekijää matalalla kynnyksellä ajankohtaisissa asioissa. Koulunuorisotyöntekijän tavoittaa puhelimitse, Whatsapilla, Instagramista ja Facebookista. Vanhemmat voivat kääntyä koulunuorisotyöntekijän puoleen esimerkiksi silloin, kun erilaiset huolet koulussa tai kotona painavat oppilaan mieltä, ”kouluun ei jaksa lähteä”, läksyjä on usein tekemättä, kaveripiirissä on hankaluuksia tms. Koulunuorisotyöntekijä ohjaa tarvittaessa oppilashuollon palveluiden piiriin.

Erityisnuorisotyö jatkaa työskentelyä yläkoulujen oppilaiden kanssa. Erityisnuorisotyöntekijöihin voi olla yhteydessä joko suoraan tai koulunuorisotyöntekijän kautta. Erityisnuorisotyöntekijät kohtaavat nuoria yksittäin joko kasvotusten tai sosiaalisen median välityksellä.

Etsivä nuorisotyö voi työskennellä kohdennetusti niiden 2. asteen opiskelijoiden kanssa, joita oppilaitos ei tavoita tai joilla on haasteita opiskeluun heijastuvilla elämän osa-alueilla. Etsivällä nuorisotyöllä on tarvittaessa mahdollisuus tavata opiskelijoita kasvokkain huomioiden koronaan liittyvät turvallisuusmääräykset.

Koulunuorisotyöntekijä Mirja Päivinen, p. 050 505 87 56
FB: Nuorisopalvelut Riihimäki Mirja Päivinen, Instagram: #nupamirja

Erityisnuorisotyöntekijä Sari Lähdeniemi, p. 040 330 4719
FB: Nuorisopalvelut Riihimäki Sari Lahdeniemi, Instagram: #nupasari

Etsivä nuorisotyöntekijä Petri Saloranta, p. 050 513 50 60
FB: Nuorisopalvelut Riihimäki Petri Saloranta, Instagram: #nupaetsivat

Lisätietoja:

sivistysjohtaja Jarkko Niiranen p. 050 526 31 75
opetuspäällikkö Anne Rautaparta p. 040 330 44 52
erityissuunnittelija Janina Mäntymaa p. 040 654 57 28
nuorisopalvelupäällikkö Marko Laitinen p. 040 330 4709
osastonhoitaja Tea Hansson p. 019 758 5550
avoterveydenhuollon ylihoitaja Auli Anttila p. 019 758 5815