Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Oppilaaksiottoperiaatteet peruskoulun ensimmäiselle luokalle julkaistu

31.1.2022 Tiedotteet Opi ja kasvata Perusopetus

Riihimäellä opetuksen järjestäjä osoittaa koulupaikan syksyllä 2022 peruskoulun 1. luokan aloittaville oppilaille. Päätös oppilaaksiotosta annetaan Wilma-oppilashallintojärjestelmässä 4.3.2022. Sivistyksen ja osaamisen lautakunta on hyväksynyt oppilaaksiottoperiaatteet 26.1.2022.

Oppilaille, jotka eivät ole osallistuneet Riihimäen kaupungin järjestämään esiopetukseen, postitetaan ohje huoltajien Wilma-tunnuksen luomiseksi.

Koulupaikka tulee vahvistaa 18.3.2022 mennessä.

Musiikkipainotteiseen opetukseen haetaan pääsykokeilla viikoilla 6 ja 7. Katso lisätiedot musiikkiluokalle hakemisesta.

Toissijainen koulupaikkahaku järjestetään ajalla 4.–18.3.2022. Päätökset toissijaisesta oppilaaksiotosta annetaan tiedoksi Wilma-oppilashallintojärjestelmässä 8.4.2022.

Jos oppilaan asuinpaikka muuttuu tai jos oppilas muuttaa Riihimäelle ennen lukuvuoden alkamista, tulee oppilaan vanhempien ottaa yhteyttä perusopetus- ja nuorisopalveluiden hallintoon, Mirka Pilveen p. 040 330 4456.

Seuraavissa asioissa voi ottaa yhteyttä oppimisen ja koulukäynnin tuen päällikköön, Janina Mäntymaahan p. 040 654 5728:

  • erityisen tuen asiat
  • koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen
  • tänä vuonna 7 vuotta täyttävät näkö-, kuulo- ja muut vammaiset lapset
  • sijoitetut / huostaanotetut koulun aloittavat lapset.

Katso lisätiedot oppilaaksiotosta kuulutuksesta.