Hyppää sisältöön

Oppilaaksiottoperiaatteet peruskoulun ensimmäiselle luokalle julkaistu

31.1.2022 Tiedotteet Opi ja kasvata Perusopetus

Riihimäellä opetuksen järjestäjä osoittaa koulupaikan syksyllä 2022 peruskoulun 1. luokan aloittaville oppilaille. Päätös oppilaaksiotosta annetaan Wilma-oppilashallintojärjestelmässä 4.3.2022. Sivistyksen ja osaamisen lautakunta on hyväksynyt oppilaaksiottoperiaatteet 26.1.2022.

Oppilaille, jotka eivät ole osallistuneet Riihimäen kaupungin järjestämään esiopetukseen, postitetaan ohje huoltajien Wilma-tunnuksen luomiseksi.

Koulupaikka tulee vahvistaa 18.3.2022 mennessä.

Musiikkipainotteiseen opetukseen haetaan pääsykokeilla viikoilla 6 ja 7. Katso lisätiedot musiikkiluokalle hakemisesta.

Toissijainen koulupaikkahaku järjestetään ajalla 4.–18.3.2022. Päätökset toissijaisesta oppilaaksiotosta annetaan tiedoksi Wilma-oppilashallintojärjestelmässä 8.4.2022.

Jos oppilaan asuinpaikka muuttuu tai jos oppilas muuttaa Riihimäelle ennen lukuvuoden alkamista, tulee oppilaan vanhempien ottaa yhteyttä perusopetus- ja nuorisopalveluiden hallintoon, Mirka Pilveen p. 040 330 4456.

Seuraavissa asioissa voi ottaa yhteyttä oppimisen ja koulukäynnin tuen päällikköön, Janina Mäntymaahan p. 040 654 5728:

  • erityisen tuen asiat
  • koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen
  • tänä vuonna 7 vuotta täyttävät näkö-, kuulo- ja muut vammaiset lapset
  • sijoitetut / huostaanotetut koulun aloittavat lapset.

Katso lisätiedot oppilaaksiotosta kuulutuksesta.