Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Ohjausryhmän luonnos palveluverkosta lausuntokierrokselle

2.6.2022 Tiedotteet Asu ja rakenna Palveluverkko

Riihimäen palveluverkkouudistuksen ohjausryhmä on saanut valmiiksi luonnoksen kaupungin tulevaisuuden toimitilaverkosta. Luonnos koskee vain nykyisiä toimitiloja. Nykyiset palvelut säilytetään. Ohjausryhmä on luonnoksessaan huomioinut muun muassa opetuksen, varhaiskasvatuksen, liikkumisen ja kulttuurin tulevaisuuden toimitilatarpeet. Luonnoksessa on otettu kantaa myös Kalevantalon, kaupungintalon ja Peltosaaren koulun sijaintiin ja/tai tiloihin.

Lisäksi ohjausryhmä on suunnitellut radan itäpuolelle rakennusta, johon sijoittuisivat musiikkiopiston, kansalaisopiston ja kuvataidekoulun tilat. Niin sanotussa Opistotalossa olisi myös kaupungin kutomo ja nuorisopalvelujen tiloja. Rakennuksessa varaudutaan liikuntatiloihin ja konserttisaliin.

Luonnoksessa ei ole huomioitu sosiaali- ja terveystoimen eikä pelastustoimen käytössä olevia toimitiloja, joiden käyttö siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa.

Itäiselle alueelle kolmisarjainen alakoulu

Peltosaaren koulu sijoitettaisiin luonnoksen mukaan vanhalle koulutontille. Rakennuksessa olisi päiväkoti ja rakennuksen käyttäjiä palveleva liikuntasali. Lisäksi koulutiloihin keskitettäisiin kehitysvammaisten opetus. Peltosaaren koulun ja Opistotalon tarveselvitykset tehdään samanaikaisesti. Tarveselvitys tehdään hankesuunnittelun pohjaksi. Selvityksessä perustellaan hankkeen tarpeellisuus, kuvataan tarvittavat tilat ja tilantarve sekä arvioidaan eri ratkaisujen sopivuus toimitilaohjelmaan.

Luonnoksen mukaan Patastenmäen Tiilikoulusta ja Haapahuhdan koulusta luovuttaisiin. Herajoen ja Lasitehtaan kouluista sekä Pohjolanrinteen yläkoulusta ja Riihimäen lukiosta luopumista arvioitaisiin käyttötarpeen ja korjaustarpeen mukaan. Herajoen ja Lasitehtaan sekä Pohjolanrinteen ja lukion käyttöä arvioidaan kokonaisuuksina.

Junailijankadun ja Saturnuksen päiväkotikiinteistöt sekä ne päiväkodit, jotka sijaitsevat niissä koulurakennuksissa, joista ollaan luopumassa, poistuisivat käytöstä. Pohjoisen alueen päiväkotitarvetta arvioitaisiin alueen kehittyessä. Alueelle voitaisiin tarvittaessa toteuttaa päiväkoti joko yksityisenä tai julkisena hankkeena.

Liikuntatilojen palveluverkko säilyisi nykyisellään pois lukien ne tilat, jotka sijoittuisivat ehdotuksessa poistettaviin kiinteistöihin. Liikuntalajien tilatarpeisiin varauduttaisiin uusia tiloja suunniteltaessa.

Museoratkaisut tarveselvitysten yhteydessä

Riihimäen taidemuseon, kaupunginmuseon ja Suomen Lasimuseon tilannetta esitetään arvioitavan lasimuseon tarveselvityksen yhteydessä. Samassa yhteydessä huomioidaan myös Suomen Metsästysmuseon tilojen käyttömahdollisuudet. Ohjausryhmän luonnoksen mukaan kaupunginmuseon kiinteistö säilytetään kaupungin käytössä.

Kalevantaloon sijoittuisi nykyisin Virastotalo Veturissa sijaitsevat sivistyksen ja osaamisen, elinvoiman ja teknisen toimialueen sekä vesihuoltolaitoksen palvelut. Kalevantalossa varaudutaan myös yläkoulun, lukion sekä nuorisopalveluiden tarpeisiin. Rakennuksen liikuntatilat palvelevat muun muassa yläkoulujen tarpeita. Kaupungintaloon sijoittuisivat nykyisin Matkakeskuksessa olevat hallinto ja konserni -toimialueen palvelut. Kalevantalon ja kaupungintalon tarveselvitykset laadittaisiin samanaikaisesti.

Lautakunnat, vammais- ja vanhusneuvostot sekä nuorisovaltuusto antavat oman lausuntonsa palveluverkkoluonnoksesta 17. kesäkuuta 2022 mennessä. Lausuntojen jälkeen ohjausryhmä viimeistelee ehdotuksensa Riihimäen kaupungin tulevaisuuden palveluverkoksi. Kaupunginhallitus käsittelee esitystä 17.8.2022 ja kaupunginvaltuusto 29.8.2022.

Tästä palveluverkon sivulle.