Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Nuorisovaltuustolle läsnäolo- ja puheoikeus valtuustoon ja lautakuntiin

1.3.2021 Tiedotteet

Riihimäen kaupunginhallitus hyväksyi maanantain 1.3. kokouksessa uuden hallintosäännön, jonka myötä lautakuntien kokoonpanoon ja lautakuntajakoon, kaavoitusasioiden käsittelyyn ja nuorisovaltuustoon rooliin tulee muutoksia. Tämän lisäksi kaupunginhallitus määritteli valtuuston päätösvaltaan kuuluvat asiat. Uuden hallintosäännön mukaan valtuusto päättää palveluverkosta ja muista merkittävistä koko kaupunkia koskevista toimintalinjauksista ja toimintapolitiikoista.

Nuorisovaltuusto saa valita oman edustajan kaupunginvaltuuston kokouksiin. Lisäksi nuorisovaltuusto voi valita kaksi edustajaansa sivistyksen ja osaamisen lautakuntaan, tekniseen lautakuntaan, elinvoimalautakuntaan ja sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Nuorisovaltuutetulla on kaikissa kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Lautakuntien kokoonpano muuttuu siten, että tarkastuslautakunnassa vain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Muissa lautakunnissa puheenjohtajiston ja kolmen muun jäsenen tulee valtuutettuja. Aiemman hallintosäännön mukaan lautakunnan jäsenistä vähintään puolet piti olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Myös lautakuntajako muuttuu. Kaupunkikehityslautakunta jaetaan elinvoimalautakunnaksi ja tekniseksi lautakunnaksi. Elinvoimalautakuntaan kuuluvat museopalvelut sekä kulttuuri- ja tapahtumapalvelut ja asemakaavoista päättäminen. Lisäksi ympäristö- ja rakennuslautakunta siirtyy osaksi elinvoimalautakuntaa. Lautakuntien määrä pysyy kuudessa.

Hallintosääntöä on uudistettu Riihimäellä virkamiesten ja poliittisten päättäjien yhteistyönä. Työryhmässä on ollut mukana edustaja ja varaedustaja kaikista valtuustoryhmistä. Kuntalaki ja hallintosääntö ohjaavat kunnallista päätöksentekoa. Hallintosäännöllä valtuusto voi siirtää päätös- ja toimivaltaa esimerkiksi kaupungin muille toimielimille.