Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Millainen on Riihimäen kaupunki vuonna 2035?

14.4.2021 Tiedotteet Strategia Visio

Millainen sinun Riihimäkesi on vuonna 2035? Tätä pääsevät tämän vuoden aikana pohtimaan kaupunkilaiset sekä kaupungin eri toimijat ja henkilöstö, sillä kaupunki on käynnistänyt vuoteen 2035 ulottuvan strategian valmistelun. Työ on osa uuden valtuustokauden alkua. Nykyinen strategia ulottuu vuoteen 2030. Strategia ohjaa kaupungin toimintaa ja linjaa kunnan menestymisen kannalta tärkeät asiat.

Strategian valmistelu käynnistyi vuoden alussa, jolloin kaupungin virkamiesjohto käsitteli alustavaa vaihe- ja aikataulusuunnitelmaa. Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus tutustuivat vaiheistukseen ja aikataulusuunnitelmaan tammi–helmikuussa. Samaan aikaan käynnistyi nykytilan arviointi, jonka aikana kaupunki kerää ja kokoaa tilastotietoa sekä analyyseja nykyisestä toimintaympäristöstä. Arviointia varten kaupunki kerää aineistoa myös siitä, mitkä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset olisi tärkeää huomioida tulevaisuudessa.

Kaupunki hyödyntää strategiatyön eri vaiheissa olemassa olevia verkostoja sekä osallistaa kaupunkilaisia, henkilöstöä, yrityksiä ja muita sidosryhmiä. Uusi kaupunginvaltuusto osallistuu strategian valmisteluun uuden toimikauden käynnistyttyä.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi kaupunki kartoittaa uusia osallistamisen tapoja. Kaupunkilaisten yhteisten keskustelutilaisuuksien järjestäminen ei tällä hetkellä ole mahdollista. Osallistamisen tavat tarkentuvat kevään aikana ja kaupunki tiedottaa niistä verkkosivuillaan sekä sosiaalisen median kanavissa kesään mennessä.

”Strategiatyö edellyttää yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kesken. Yhteistyön seurauksena syntyy oivalluksia, näkemyksiä ja uusia sisältöjä. Tämän vuoksi toivon kaikkien päättäjien, kaupunkilaisten, henkilöstön ja muiden sidosryhmien osallistuvan työhön ja kertovan oman näkemyksensä tulevaisuuden Riihimäestä”, kaupunginjohtaja Jere Penttilä sanoo.

Strategiatyön etenemistä valvoo kaupungin virkamiesjohdosta ja johtavista luottamushenkilöistä koottu ohjausryhmä. Kaupunginvaltuusto käsittelee ja päättää strategiasta vuoden 2022 alkupuolella.