Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Lukio siirtyy osittaiseen etäopetukseen ja harrastustoiminta keskeytetään Riihimäellä

20.1.2021 Tiedotteet

Kanta-Hämeen pandemiaryhmä käsitteli koronavirustilannetta kokouksessaan maanantaina 18. tammikuuta. Ryhmä tutustui sosiaali- ja terveysministeriön (STM) perjantaina 15. tammikuuta antamaan suoraan ohjaukseen ja päivitti ohjaukseen liittyen omia suosituksiaan. Ministeriön mukaan koronavirusvariantit aiheuttavat merkittävän uhan kansanterveydelle. STM ohjeisti kuntia huolehtimaan alueellaan siitä, että epidemiatilanne palautuu perustasolle.

Kanta-Häme on epidemian leviämisvaiheessa, ja ministeriön ohjauksen mukaisesti pandemiaryhmä suosittelee ottamaan käyttöön kaikki leviämisvaiheen toimet täysimääräisesti käyttöön. Riihimäen kaupungin häiriötilanteiden johtoryhmä on päättänyt ottaa ministeriön ja sairaanhoitopiirin toimet käyttöön muutamin poikkeuksin.

Ohessa Kanta-Hämeen pandemiaryhmän lisäsuosituksien ja -toimien lisäksi tieto siitä, miten Riihimäen kaupunki ottaa suosituksia ja toimia käyttöön:

Suositus 1: Toisen asteen opetus siirtyy etäopetukseen tai hybridiopetukseen. Maakunnan eri alueille sairaanhoitopiiri antoi erilaisen ohjeen. Hämeenlinnan ja Riihimäen seudulla vain välttämätön opetus siirtyy lähiopetukseen, mukaan lukien abiturientit ja erityisryhmät. Forssan seutu siirtyy hybridiopetukseen ja pyrkii pieniin, ei keskenään vaihtuviin ryhmiin lähiopetuksen osalta. Siirtymäajaksi pandemiaryhmä määritteli tämän viikon eli viikon 3.

Riihimäen kaupunki: Lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat siirtyvät etäopetukseen 25. tammikuuta alkaen. Abiturientit, maahanmuuttajien perusopetus ja kaksoistutkinnon suorittajat jatkavat lähiopetuksessa. Poikkeuksena on arviointiviikko (28.1.–8.2.), jolloin kokeet järjestetään lähiopetuksessa niin sanottuna vuorolukuna. Oppilaat tekevät kokeita kolmessa eri vuorossa aamu-, keski- ja iltapäivällä. Tarvittaessa koeryhmiä hajautetaan useampaan eri tilaan. Lukio huomioi mahdolliset karanteenitapaukset erikseen. Lukio ohjeistaa oppilaita arviointiviikkoon liittyvissä järjestelyistä myöhemmin Wilmassa.

Riihimäen kaupunki suosittelee edelleen vahvasti abiturienteille kahden viikon omaehtoista karanteenia ennen ylioppilaskirjoituksia. Kaupunki toimii Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistuksen mukaan eikä voi järjestää erillistä tilaa karanteenissa olevalle tai altistuneelle.

Suositus 2: Yläasteet varautuvat siirtymään tarpeen vaatiessa etä-/hybridiopetukseen. Yläasteilla kasvomaskien käyttö otetaan täysimääräisenä käyttöön ja maskeja jaetaan päivän aikana tarvittava määrä. Pyritään suosimaan kertakäyttöisiä maskeja. Oppilaita ohjataan ja opetetaan huolelliseen käsihygieniaan ja hygieeniseen maskinkäyttöön.

Riihimäen kaupunki: Kaupunki noudattaa suositusta ja varautuu mahdollisiin muuttuviin opetusjärjestelyihin.

Suositus 3: Kunnat sulkevat yleiset harrastetilat, myös lasten- ja nuorten harrastuksia koskien. Myös muut julkiset tilat ja virastot suljetaan tai niiden käyttöä rajataan mahdollisuuksien mukaan ja toiminnan luonne huomioiden. Avoinna olevissa julkisissa tiloissa huolehditaan, että saatavilla on maskeja ja mahdollisuus toteuttaa käsihygieniaa. Lasten ja nuorten harrastustoiminta sisätiloissa keskeytetään ja järjestäjiä vedotaan järjestämään mahdollinen ulkona tapahtuva toimintansa huolellisesti turvatoimia noudattaen ja alle 10 henkilön ryhmissä. Suositus ei ota kantaa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) määritelmän mukaiseen kilpaurheilutoimintaan.

Riihimäen kaupunki: Kaupunki sulkee harraste- ja liikuntatilat, kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun tilat sekä nuorisotilat kaikelta käytöltä maanantaista 25. tammikuuta alkaen. Poikkeuksena on peruskoulun uimaopetus omissa luokkaryhmissä.

Suositus 4: Vedotaan yksityisten harrastetilojen osalta toimijoita pidättäytymään täysimääräisesti ohjeistuksessa koskien kokoontumisia (alle 10 henkilöä) sekä käsihygienian ja maskien käytön osalta.

Riihimäen kaupunki: Kaupunki vetoaa yksityisiä toimijoita toimimaan sairaanhoitopiirin suosituksen mukaisesti.

Suositus 5: Kansalaisia suositellaan pidättäytymään kaikista ei-välttämättömistä ylimääräisistä kontakteista oman talouden tai työn ulkopuolella. Kaikkia Kanta-Hämeen alueella oleskelevia tai asuvia henkilöitä vedotaan hakeutumaan pienilläkin oireilla testaukseen viiveettä.

Riihimäen kaupunki: Kaupunki suosittelee riihimäkeläisiä noudattamaan sairaanhoitopiirin suositusta.

Sairaanhoitopiirin pandemiaryhmä suositteli kuntia noudattamaan edellä lueteltuja suosituksia ja toimia 15. helmikuuta saakka. Riihimäen kaupungin häiriötilanteiden johtoryhmä pidensi suositusten ja toimien voimassaoloaikaa viikolla. Suositukset ja toimet ovat näin ollen voimassa 19. helmikuuta eli peruskoululaisten ja lukiolaisten talvilomaan saakka.

Lisätietoja:

Mika Herpiö, vt. kaupunginjohtaja, 040 500 3345

Jarkko Niiranen, sivistysjohtaja, 050 526 3175

Kati Hämäläinen-Myllymäki, liikunta- ja hyvinvointipäällikkö, 050 575 7718

Päivitys 1.2.2021: Kaupungin nuorisopalveluiden osalta uudet rajoitukset tarkoittavat palvelujen osittaista sulkua. Kaikki kaupungin nuorisotilat ja kerhot suljetaan. Nuorisotyöntekijät jatkavat toimintaansa verkossa ja jalkautuen. Työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse, WhatsAppilla, sähköpostilla ja sosiaalisen median kautta. Kohdennettu nuorisotyö ja yksilöohjaus etsivä nuorisotyössä, erityisnuorisotyössä ja Ohjaamossa jatkavat toimintaansa normaalisti. Ohjaamossa noudatetaan voimassa olevia kokoontumisrajoituksia ja maskisuositusta.