Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Lautakuntajakoon ja kokoonpanoihin esitetään muutoksia

26.2.2021 Tiedotteet

Lautakuntien kokoonpanoon ja lautakuntajakoon, kaavoitusasioiden käsittelyyn ja nuorisovaltuuston rooliin esitetään muutoksia osana Riihimäen kaupungin hallintosääntöuudistusta. Kaupunginhallitus käsittelee hallintosääntöä maanantaina 1. maaliskuuta 2021 pidettävässä kokouksessa.

Lautakuntien kokoonpanoa ollaan muuttamassa siten, että tarkastuslautakunnassa vain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulisi olla valtuutettuja. Muissa lautakunnissa puheenjohtajiston ja kolmen muun jäsenen tulisi olla valtuutettuja. Nykyisen hallintosäännön mukaan lautakunnan jäsenistä vähintään puolet pitää olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Myös lautakuntajakoon esitetään muutoksia. Kaupunkikehityslautakunta jaettaisiin elinvoimalautakunnaksi ja tekniseksi lautakunnaksi. Elinvoimalautakuntaan kuuluisivat museopalvelut sekä kulttuuri- ja tapahtumapalvelut ja asemakaavoista päättäminen. Lisäksi ympäristö- ja rakennuslautakunta siirtyisi osaksi elinvoimalautakuntaa. Lautakuntien määrä pysyisi muutosten jälkeenkin kuudessa. Uusi lautakuntajako vastaisi paremmin kaupungin hallinnon toimialuejakoa.

Lisäksi hallintosääntöuudistuksessa esitetään, että nuorisovaltuusto saa valita oman edustajan kaupunginvaltuuston kokouksiin. Edustajalla olisi läsnäolo-oikeuden lisäksi myös puheoikeus.

Hallintosääntöä on uudistettu Riihimäellä virkamiesten ja poliittisten päättäjien yhteistyönä. Työryhmässä on ollut mukana edustaja ja varaedustaja kaikista valtuustoryhmistä. Kuntalaki ja hallintosääntö ohjaavat kunnallista päätöksentekoa. Hallintosäännöllä valtuusto voi siirtää päätös- ja toimivaltaa esimerkiksi kaupungin muille toimielimille.