Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kirjanpainajatoukka kuriin biologisella ansalla

30.1.2023 Tiedotteet Asu ja rakenna Puistot ja viheralueet

Kaupunki harventaa tulevana vuonna ylisuureksi ja tiheäksi kasvanutta puustoa tontteihin rajoittuvilta metsäalueilta. Näin tontit saavat lisää valoa ja ehkäistään myrskyvahinkoja. Puita kaadetaan paikasta riippuen metsuri- tai konetyönä, ja tukit sekä hakkuujäte pinotaan ja kuljetetaan pois.

Kaudella 2023–2024 harvennettavia alueita on muun muassa Uramossa, Kirjauksessa, Koivistonmäellä, Urheilupuistossa, Punkantien risteyksessä ja Mattilassa (kaikki alueet on merkitty karttaan 1 punaisella).

Metsiköiden harvennuksissa huomioidaan maisema-arvot. Esimerkiksi Urheilupuiston puistometsässä harvennetaan aluskasvillisuutta ja poistetaan vahingoittuneita puita. Uimalan alapuolen koivikosta poistettavien huonokuntoisten puiden tilalle istutetaan uusia koivuja vanhojen lomaan.

Eri puolilla Riihimäkeä on kirjanpainajatoukan vahingoittamia kuusia, joista toukka on jo poistunut maaperään. Nämä kuivuneet puut poistetaan. Samalla toukalle muodostetaan biologisia ansoja kaatamalla muutamia terveitä runkoja, joihin toukan toivotaan siirtyvän keväällä. Rungot kuljetetaan pois ennen kuin toukat ehtivät siirtyä kasvaviin puihin. Tätä haitta-aineetonta torjuntatapaa on kokeiltu Euroopassa ja sen toimivuus testataan nyt Riihimäellä.

Kirjanpainajaongelma on erityisen paha Räätykänmäessä Koppelintien itäpuolella sijaitsevalla metsäalueella (kartan 2 kuviolla 538), josta kuusikko poistetaan kokonaan, mutta männikköä jätetään ja metsikköön istutetaan myöhemmin uutta puulajia. Aukkohakkuita tehdään vain vastaavissa tuholaisen tai myrskyn aiheuttamissa erikoistapauksissa.

Toisenlainen esimerkki raskaammin toteutettavista hakkuista löytyy Etelän Viertotien ja Kukkotien välisestä metsiköstä (kuvio 482 kartassa 2). Ylitiheä, huonokuntoinen kuusikko voi kaatua lähistön teille ja kiinteistöille. Tältä alueelta poistetaan kuusikko, mutta jätetään hyväkuntoiset koivut ja istutetaan uusia taimia myöhemmin.

Puiden poistot sekä harvennus- ja aluskasvillisuuden hoitotoimet ovat osa Riihimäen kaupungin metsänhoitoprojektia. Kaupunkialueella tontteihin rajoittuvilta metsäalueilta poistetaan rajojen läheisyydestä ylisuureksi ja tiheäksi kasvanutta puustoa. Toimenpiteiden tavoitteina on lisätä tonttien valonsaantia ja ehkäistä kiinteistöille aiheutuvia vahinkoja.

Lisätiedot