Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kaupunki haluaa kustannuskuria terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talouteen

8.10.2021 Tiedotteet Elä ja voi hyvin Vaikuta ja tutustu Päätöksenteko Viestintä ja markkinointi

Riihimäen kaupunginhallitus antaa torstaina 14.10. lausunnot Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioon. Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki vaatii sekä terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymää pitämään kustannukset kurissa.

Esityksen mukaan kaupunki ei hyväksy terveyskeskuksen kuntayhtymän talousarviota, vaan edellyttää, että talousarvio laaditaan perustuen kuntamaksuosuuksien keskimääräiseen kahden prosentin nousuun. Riihimäen kaupungin kuntamaksuosuus saa esityksen mukaan olla vuodelle 2022 enintään 19 500 000 euroa.

Lisäksi kaupunginjohtaja esittää hallitukselle, että sairaanhoitopiirin tulee tehdä kaikin mahdollisin tavoin sopeutustoimenpiteitä. Sairaanhoitopiirin aiemmin tekemä päätös viiden prosentin kuntamaksujen noususta, on Riihimäen kaupungin kannalta kestämätön.

Kaupunki on tehnyt omaa talousarviovalmisteluaan kokonaisuudessaan kahden prosentin korotuksen mukaisesti. Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten korkeasta kasvusta sekä kaupunkilaisten ikärakenteen muutoksesta johtuen esimerkiksi sivistystoimen talousarvio rakennetaan negatiivisella kasvulla.