Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kaupunginhallitus käyttää otto-oikeuttaan kaupunkikehityslautakunnan päätökseen

27.5.2021 Tiedotteet

Kaupunginhallitus käsittelee maanantain kokouksessaan kaupungin maankäytön toteuttamisohjelmaan liittyvää kaupunkikehityslautakunnan päätöstä. Kaupunginjohtaja esittää hallitukselle, että se kumoaisi lautakunnan 18.5.2021 tekemän päätöksen.

Lautakunnan mielestä valtuuston maa-alueiden lunastuksia koskeva päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä. Tämän vuoksi lautakunta oli kokouksessaan sitä mieltä, että ympäristöministeriölle tehty lunastushakemus pitäisi hylätä ja asia pitäisi palauttaa takaisin käsittelyyn. Kaupunginhallitus päätti otto-oikeuden käytöstä lautakunnan päätökseen kokouksessaan 24.5.2021 ja käsittelee asiaa tulevana maanantaina, jotta lunastuslupahakemuksen käsittely ministeriössä jatkuisi.

Kaupunki on hakenut ympäristöministeriöltä kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Riihimäen eteläisen moottoritien ja Merkoksen alueilla sijaitsevien maa-alueiden lunastamista.

Kaupungin maanhankinnan tavoitteena on turvata riittävä raakamaa- ja tonttivaranto maankäytön tarpeisiin. Kaupungin maanhankintaa ohjaavat yleiskaava toteuttamisohjelmineen, maapoliittinen ohjelma sekä vuosittain laadittava maankäytön toteuttamisohjelma.