Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2023 talousarviota

8.11.2022 Tiedotteet Vaikuta ja tutustu Talousarvio Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Taloussuunnitelma

Riihimäen kaupunginhallitus käsitteli maanantaina 7.11.2022 pitämässään kokouksessa kaupungin talousarviota vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024–2025. Hallitus esittää kaupunginvaltuustolle yksimielisesti talousarvion ja -suunnitelman hyväksymistä seuraavalla muutoksella:

  • Vuoden 2023 aikana Riihimäen kaupunki perustaa uuden IceHearts-joukkueen, jolla palvelu tuodaan myös nuorempien ikäluokkien käytettäväksi. Tästä aiheutuu 50 000 euron vuosittaiset kustannukset joukkueen kaksitoistavuotiselle toiminta-ajalle.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen, jonka mukaan vuodesta 2024 alkaen Riihimäen kaupungin nettoinvestointien suunnitteluperusteen tavoitetaso on keskimäärin 15 miljoonaa euroa vuodessa. Investointien priorisoinnissa ja mahdollisissa poikkeamissa kaupunki huomioi asuntomessuihin valmistautumisen ja kaupunkiin tuloja generoivat elinvoimahankkeet.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupungin tuloveroprosentti on ensi vuonna 7,86 prosenttia. Uuteen tuloveroprosenttiin vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen hyvinvointialueiden vastuulle vuoden 2023 alussa.  Hyvinvointialueen toiminta rahoitetaan leikkaamalla kaikkien kuntien veroprosentteja 12,64 prosenttiyksiköllä ja kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta alennetaan noin yhdellä kolmasosalla. Tämän vuoksi Riihimäen tuloveroprosentti muuttuu 20,50 prosentista 7,86 prosenttiin. Ensi vuoden kunnallisverojen määräksi on arvioitu 74,8 miljoonaa euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se pitää vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit nykyisellään. Näin ollen yleinen kiinteistövero olisi 1,45 prosenttia.

Riihimäen kaupunkiemon ensi vuoden talousarvioesitys on 14,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunkiemolla tarkoitetaan kaupunkia ilman vesihuoltoliikelaitosta.

Kaupunki investoi ensi vuonna yhteensä 21,6 miljoonalla eurolla. Merkittävimpiä investointeja ovat uimahallin perusparannus (8,5 milj. euroa), keskustan ja Asemanpuiston kehittäminen (4,4 milj.), kunnallistekniikan rakentaminen (2,3 milj.) sekä katujen ja puistojen perusparantaminen (1,6 milj.). Vesihuoltoliikelaitoksen nettoinvestoinnit ovat 9,2 miljoonaa euroa.

Riihimäen kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 14.11.2022. Valtuuston kokousta voi seurata kaupungin YouTube-kanavalla tai paikan päällä Uramon koululla.