Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginmuseon siirtoa ja lasimuseon perusparannusta

20.10.2022 Tiedotteet Koe ja näe Museot Kaupunginhallitus

Riihimäen taidemuseon rakennus puolipilvisellä säällä. Etualalla autonrenkaista tehty hyrrän muotoinen taideteos.

Riihimäen kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 24.10.2022 tarveselvitystä, joka koskee kaupunginmuseon toimintojen siirtämistä taidemuseon tilojen yhteyteen rakennettaviin tiloihin. Tarveselvitys on selvitys, jossa perustellaan hankkeen tarpeellisuus, kuvataan tarvittavat tilat, tutkitaan tilantarvetta tyydyttävät vaihtoehdot ja arvioidaan eri ratkaisujen sopivuus toimitilaohjelmaan.

Kaupunginmuseon toimintojen siirtoa Riihimäen taidemuseon yhteyteen esitetään siksi, että kaupunginmuseon tämänhetkiset tilat eivät sovellu kaikilta osin museokäyttöön. Kaupunginmuseon nykyisissä tiloissa ei ole esimerkiksi asianmukaisia kokoelma- ja arkistotiloja aineiston säilyttämiseen, eivätkä nykyiset tilat täytä museoiden olosuhdevaatimuksia ja näyttelytoiminnan ja yleisötyön kehittäminen on hankalaa.

”Kaupunginmuseon nykyisissä tiloissa on lukuisia haasteita, joita olisi hankala korjata vastaamaan nykyvaatimuksia. Näitä ovat esimerkiksi tilojen esteettömyys ja paloturvallisuus. Sokkeloiset tilat ovat myös vaikeasti valvottavia, eikä tiloissa voi opastaa yli 20 hengen ryhmiä. Lisäksi kokoelman kartuttaminen on nykyisissä tiloissa mahdotonta”, elinvoimajohtaja Mika Herpiö sanoo.

Riihimäen taidemuseo ja kaupunginmuseo muodostavat yhdessä valtionosuutta saavan Riihimäen kaupungin museot -yksikön. Taidemuseon tilat täyttävät olosuhteiltaan, turvallisuudeltaan, rakenteiltaan, ja muilta vaatimuksiltaan museotoiminnan vaatimukset ja valtionosuuksien myöntökriteerit. Lisäksi yksityiseltä vuokratut tilat ovat esteettömät ja ylläpitokustannuksiltaan kilpailukykyiset.

”Kaupunginmuseon siirto taidemuseon yhteyteen mahdollistaisi laadukkaan ja monipuolisen näyttelytoiminnan molemmille museoille”, Riihimäen kaupungin museot -yksikön johtava intendentti Helena Lindstén sanoo.

Kaupunginmuseon toimintojen sijoittaminen taidemuseon tilojen yhteyteen edellyttäisi joidenkin taidemuseon nykyisten tilojen käyttötarkoituksen muutosta ja näyttelyalojen supistamista. Osa tiloista voisi kuitenkin olla muunnettavissa molempien museoiden käyttöön muuttuvien näyttelytarpeiden mukaan. Lisäksi tarvittaisiin uutta vuokratilaa esimerkiksi kaupunginmuseon museaaliselle asiakirja- ja valokuva-arkistolle sekä tekstiilikokoelmille.

Kaupunginmuseon siirto on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2023 aikana. Kaupunginmuseon nykyinen kiinteistö säilyisi jatkossakin kaupungin käytössä. Muuton aikana taidemuseon näyttely- ja yleisötoiminta jatkuisi lähes normaalisti ja osa kaupunginmuseon näyttelyistä pyrittäisiin avaamaan yleisölle 2023 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan myös Suomen lasimuseon perusparannuksen tarveselvitystä. Selvitys koskee lasimuseon rakennuksen peruskorjausta nykyiseen käyttötarkoitukseensa.

”Peruskorjauksella halutaan mahdollistaa museon toiminta Riihimäellä jatkossakin sitä varten suunnitelluissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa”, Suomen Lasimuseon johtaja Hanna Mamia-Walther sanoo.

Peruskorjauksen yhteydessä on tarkoitus lisätä tilojen turvallisuutta ja käytettävyyttä sekä parantaa kohteen esteettömyyttä. Hankesuunnittelun yhteydessä on tarkoitus selvittää mahdollisuutta toteuttaa hanke vaiheittain.

Suomen lasimuseo on perustettu Riihimäelle 1961 ja se on toiminut valtakunnallisena erikoismuseona vuodesta 1994 saakka. Vuonna 2020 tehdyn museolain uudistuksen yhteydessä lasimuseo nimettiin valtakunnalliseksi vastuumuseoksi.