Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kaupunginhallitus käsittelee 29.5. toimitilaohjelmaa, kaupunginmuseon siirtoa ja asunto-osakkeen ostoa

25.5.2023 Tiedotteet Vaikuta ja tutustu Kaupunginhallitus Kaupunginmuseo Palveluverkko Päätöksenteko

Riihimäen kaupunginhallitus käsittelee maanantain 29.5.2023 kokouksessaan muun muassa toimitilaohjelmaa, Riihimäen kaupunginmuseon hankesuunnitelmaa ja asunto-osakkeen ostoa.

Kaupunki on päivittänyt toimitilaohjelman vastaamaan kaupunginvaltuuston 29.8.2022 tekemää palveluverkkopäätöstä. Vuosien 2023–2032 päivitetty toimitilaohjelma linjaa kaupungin toimitilojen ja kiinteistöjen omistamisen, hallinnan, vuokrauksen tai muun hankinnan sekä tilojen ylläpidon, käytön ja muiden toimenpiteiden yleiset pääperiaatteet.

Lautakunnat ja vaikuttajatoimielimet antoivat omat lausuntonsa toimitilaohjelmasta huhtikuussa 2023. Lausuntojen pohjalta toimitilaohjelmaan tehtiin ympäristöluokituksia ja hiilijalanjälkeä koskeva lisäys. Kaupunki pilotoi seuraavissa uudishankkeissa ympäristöluokitusta. Kaikille kiinteistöille laaditaan energiatehokkuutta, päästöttömyyttä ja jätteettömyyttä koskeva suunnitelma. Suunnitelman laadinta aloitetaan vuonna 2024 A-salkun toimitiloille. Lisäksi kaikille kaupungin uudis- ja korjaushankkeille asetetaan numeerinen ja hankekohtainen vähähiilisyystavoite.

Ehdotuksen mukaan kaupunginhallitus hyväksyy toimitilaohjelman ja valtuuttaa tilakeskuksen toimeenpanemaan toimitilaohjelman linjaukset ja toimenpiteet.

Kaupunginmuseon hankesuunnitelma valmistunut

Kaupunki on laatinut Riihimäen kaupunginmuseon hankesuunnitelman kaupunginhallituksen 27.3.2023 tekemän päätöksen mukaisesti. Suunnitelmassa on huomioitu, että Riihimäen kaupunginmuseon toiminnot siirtyvät taidemuseon yhteyteen ja selvitetty museon tarpeisiin sopivia vuokrattavia lisätiloja. Kaupunki vuokraa museoita varten tiloja poliisitalosta ja Tietotalosta. Poliisitalosta vuokrattavat tilat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja Tietotalosta vuokrattavat tilat eivät vaadi mittavia toimenpiteitä.

Kaupunginmuseon kiinteistö säilyy kaupungin omistuksessa. Hankesuunnitelman mukaan kiinteistöön on tulossa tapahtumatila, historianäyttely, järjestöjen toiminta- ja kokoustiloja sekä kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden toimisto- ja varastotilat. Museon piharakennusta, pihaa ja keittiötä voi hyödyntää tapahtumien järjestämisessä ja kesäkahvilatoiminnassa. Hankesuunnitelman mukaan muun muassa tilojen esteettömyyttä parannetaan ennen käyttöönottoa.

Kaupunginmuseon tilojen toiminnallinen muutos toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana, mikäli valtuusto myöntää tilamuutosten vaatiman 130 000 euron lisärahoituksen.

Ehdotuksen mukaan kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginmuseon hankesuunnitelman ja käynnistää toteutussuunnittelun. Kaupunginvaltuusto päättää tilamuutosten vaatimasta lisärahoituksesta.

Kaupunki ostamassa asunto-osakkeen

Kaupunginhallitus päättää kokouksessaan 450 000 euron arvoisen asunto-osakkeen ostamista kaupunginjohtaja Jouni Ehon ja hänen perheensä käyttöön. Hallituksen päätös on ehdollinen ja sen täytäntöönpano edellyttää, että kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan asunto-osakkeen ja siihen liittyvien tilojen osakkeiden hankintaan.

Asunto-osakkeen osto liittyy kaupunginjohtajan kokonaispalkkauksen tarkistamiseen. Jouni Ehon ja kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajiston vuosittaisessa kehityskeskustelussa on todettu tarve palkkauksen tarkistamiseen. Asuntoetu edistää puheenjohtajiston mukaan tavoitetta, jossa kaupunginjohtaja perheineen pystyy asettumaan kaupunkiin sujuvasti ja suunniteltua nopeammin.

Kaupunginhallituksen elokuussa 2022 vahvistaman johtajasopimuksen mukaan kaupunginjohtajan kokonaispalkka on 10 800 euroa. Kokonaispalkkaan sisältyy matkapuhelinetu ja mahdolliset muut edut kuten auto- tai asuntoetu. Puheenjohtajiston ehdottoman tarkastuksen jälkeen kaupunginjohtajan kokonaispalkka olisi 1.8.2023 alkaen 11 680 euroa ja 1.8.2025 alkaen palkkaa korotetaan asuntoedun loppuosalla eli noin 580 eurolla.

Kaupunginhallituksen esityslistaan voit tutustua kaupungin verkkosivuilla.