Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kauppakadun katusuunnitelman muutos valmisteluun

20.9.2022 Tiedotteet Asu ja rakenna Kadut Katusuunnitelma

Riihimäen kaupunki on aloittanut Kauppakadun katusuunnitelman muutoksen valmistelun ja laadinnan Junailijankadun ja Valtakadun välisellä katuosuudella.

Muutoksen tavoitteena on parantaa risteysalueiden turvallisuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn väyliä. Kyseinen katuosuus kuuluu Riihimäelle määriteltyyn esteettömän liikkumisen tavoiteverkkoon, joten sillä pyritään esteettömyyden erikoistasoon. Erikoistaso tarkoittaa esteettömyyden kokonaisvaltaista huomioimista. Katujen kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että erityistä huomiota kiinnitetään pintoihin, korkeuseroihin, kaltevuuksiin, ylityskohtien turvallisuuteen, kulkumuotojen erotteluun, valaistukseen ja palveluiden saavutettavuuteen. Näin tehdään siinä määrin, mikä on jo rakennetussa ympäristössä mahdollista.

”Esteettömässä ulkoympäristössä kaikki voivat toimia yhdenvertaisina ja siitä hyötyvät kaikki. Erityisen tärkeä esteetön ulkoympäristö on liikunta- ja toimintarajoitteisille sekä esimerkiksi ikääntyville henkilöille”, suunnittelija Anna-Mari Tiainen kertoo.

Esteettömyyden erikoistasossa kiinnitetään liikkumisen lisäksi erityistä huomiota esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen ja selkeyteen liittyviin asioihin.

Asukkaat voivat kertoa näkemyksiään ja havaintojaan suunnittelukohteesta muutosvalmistelun aikana lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tekniikka@riihimaki.fi (postin aiheeksi Kauppakatu 2022).

”Kun katusuunnitelmaehdotus valmistuu, se tulee julkisesti nähtäville. Nähtäville tulosta ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita tiedotetaan asiasta kirjeillä”.

Kauppakatu on määritelty kehitettäväksi alueeksi liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Sen mukaan Riihimäen keskustaa kehitetään niin, että kaupunkiympäristö tukee kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista viihtyisää elinympäristöä ja kestävää liikkumista.