Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Aurinkokunnan kaunein ja rohkein – Riihimäen strategia antaa suunnan kehittämiselle

14.4.2022 Tiedotteet Vaikuta ja tutustu Hallinto Kaupunginhallitus Päätöksenteko Strategia Visio

Vuoden 2021 Rakas Riksu -tapahtuman lava ja yleisöä
Kuva: Jenniina Nummela

Riihimäen kaupunki on työstänyt yhdessä asukkaiden ja päättäjien kanssa kaupungin uutta, vuoteen 2035 ulottuvaa strategiaa. Strategiaan on tiivistetty visio, strategiset tavoitteet ja kaupungin toimintaa ohjaavat arvot, joiden mukaan Riihimäkeä kehitetään tulevina vuosina. Kaupunginhallitus käsittelee RakasRiksu2035 -strategiaa kokouksessaan tiistaina 19.4.2022. Kaupunginvaltuustossa asia on esillä maanantaina 25.4.2022.

Vision mukaan Riihimäki on aurinkokunnan kaunein ja rohkein onnellisten asukkaiden ja oivallisten yritysten yhteisö. Kaupungissa yhdistyy hyvällä tavalla kestävä kasvu ja ensiluokkainen elämänlaatu unohtamatta mielekästä arkea, kulttuuria ja tulevaisuuden osaamista. Päätöksentekoa ja kaupungin henkilöstön toimintaa ohjaavalla strategialla on kolme päätavoitetta: vastustamaton vartin kaupunki, tulevaisuuden tekijöiden koti ja kestävän kasvun yhteisö. Strategian ja sen tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan valtuustotasoisilla tavoitteilla ja mittareilla.

Strategian sisältöjä tarkennetaan ja konkretisoidaan muun muassa lautakunnissa sekä erilaisissa erillisohjelmissa ja -suunnitelmissa. Myös kaupungin toteuttamat hankkeet vievät tavoitteita eteenpäin. Kaupungin arvoja ovat reiluus, rohkeus ja ripeys.

RakasRiksu2035 -strategiaa on valmisteltu yhteistyössä päättäjien, asukkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien kanssa. Työn pohjaksi kerättiin laaja tausta- ja vertailuaineisto nykytilan arviointia varten. Kaupunkilaisia ja muita sidosryhmiä osallistettiin vuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana muun muassa kyselyillä, haastatteluilla ja sidosryhmätilaisuuksilla. Tausta- ja osallistamisaineistot löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

RakasRiksu2035-strategian valmistelu käynnistyi vuoden 2021 alussa. Kuntalain mukaan kunnalla on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kaupungin valtuusto hyväksyy kaupungin toimintaa ohjaavan ja kunnan menestystekijät linjaavan strategian.

Strategia julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kaupunginvaltuuston hyväksyttyä sen.