Riihimäki

 

 

Riihimäki

Riihimäen kaupunki
PL 125 (Kalevankatu 1)
11101 Riihimäki
 
Vaihde: (019) 758 4000
Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

  

 

Hankintaohjeistusta

 
HILMA

Valtakunnallinen ilmoituskanavana kaikkiin seuraavat kynnysarvot ylittäviin hankintoihin (alv 0 %):

  1. yli 30.000 euron tavara- ja palveluhankinnat
  2. yli 100.000 euron sosiaali- ja terveyspalvelut ja
  3. yli 150.000 euron rakennusurakat

www.hankintailmoitukset.fi

Hankintalait

Laki julkisista hankinnoista (348/2007)
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessa (1233/2006)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Julkset hankinnat

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 tavarat)
Julkisten hankintojen yleisen sopimusehdot (JYSE 2014 palvelut)

Kuntaliitto

Kuntaliiton julkiset hankinnat -sivusto

HYMONET

Hankintojen ympäristönäkökohtien huomioimiseen kehitetty työkalu kaikille julkishallinnon ja yksityissektorin organisaatioille

http://www.hymonet.com

Markkinaoikeus

Käsittelee mm. julkisia hankintoja koskevia asioita

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus