Yleinen Ympäristö ja luonto

Ympäristöraportti vuodelta 2019 on julkaistu

Riihimäen vuoden 2019 ympäristöraportti on valmistunut. Tänä vuonna sen ulkoasu on uudistunut, mutta tuttuun tapaan siinä kerrotaan ympäristöpolitiikan toteutumisesta ja ympäristötyön edistysaskeleista.

Uusiutuvan energian osuus kaupungin julkisissa rakennuksissa käyttämästä energiasta on hyvällä tasolla ja sähkö on ollut kokonaisuudessaan uusiutuvaa jo vuodesta 2018. Lämmitysöljyn kulutus on vähentynyt jo neljä vuotta peräkkäin. Suurin osa kaupungin julkisten rakennusten lämmityksestä tapahtuu kaukolämmöllä, josta vuonna 2019 tuotettiin 95 % jätteitä käsittelemällä.

Kasvihuonekaasupäästöissä ei ole tapahtunut merkittäviä käänteitä. Pitkällä aikavälillä, 10 vuoden aikana, kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet, mutta viimeiset 6 vuotta päästöt ovat pysytelleen samalla tasolla. Suurimmat kasvihuonekaasujen päästölähteet Riihimäellä ovat tieliikenne ja lämmitys, kun teollisuuden osuutta ei huomioida.

Henkilöautojen määrä Riihimäellä on kasvanut, mutta samaan aikaan myös joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt. Jalan ja pyörällä liikkumista on helpotettu rakentamalla ja parantamalla kevyen liikenteen väyliä ja asentamalla uusia pyörätelineitä. Pysäköintiohjelmassa määritettiin uudet normit auto- ja pyöräpaikoitukselle. Senioripenkeistä on tullut suosittuja.

Yhteistyö sidosryhmien kesken ja hyvien käytäntöjen levittäminen etenivät suuria harppauksia vuonna 2019. Kiertotalousryhmä, aiesopimus Fortumin kanssa yhteisestä kehittämisestä sekä Reivi-hanke ovat tästä hyviä esimerkkejä. Osallistuvaan budjetointiin tuli hienoja ehdotuksia kaupunkilaisilta. KERI-hanke (kestävä elämä riihimäkeläisille) sai rahoituksen.

Jätemäärä on pysynyt samalla tasolla mutta 30. toimintavuottaan juhlineen kierrätyskeskuksen asiakasmäärät ja myynti ovat kasvaneet hienosti.

Ympäristöraporttiin vuodelta 2019 ja kaikkiin edeltäviin raportteihin voi tutustua ympäristönsuojelun verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Jenni Takala
ympäristöasiantuntija
050 380 9865OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.