Kuulutus

Ympäristönsuojelulain 115 §:n mukainen ilmoitus, eläinsuoja (kuulutus on nähtävillä 12.2. – 15.3.2021)

Asia
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 §:n mukainen ilmoitus, joka koskee eläinsuojaa.

Hakijat
Maatalousyhtymä Kaipainen

Sijainti
Paalijärventie 175, 11710 Riihimäki, hakemusasiakirjoista tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Yleiskuvaus toiminnasta
Kyseessä on olemassa oleva eläinsuoja (lypsykarjatila). Tilalla on tällä hetkellä voimassa oleva ympäristölupa. Ympäristöluvassa myönnetty eläinmäärä on kasvanut, joten toiminnan katsotaan muuttuneen olennaisesti niin, että eläinsuojasta on tullut tehdä ympäristönsuojelulain 115 §:ssä tarkoitettu ilmoitus.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänä pito
Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä 12.2.2021 – 15.3.2021 Riihimäen kaupungin verkkosivustolla osoitteessa www.riihimaki.fi

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus ilmoituksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistuttajan nimi ja osoite selvennettynä.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kuulutusaikana kirjallisina Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitteella PL 125, 11101 Riihimäki.

Lisätietoja antaa
Ympäristötarkastaja Riina Lehtinen, p. 040 330 4163 tai riina.lehtinen@riihimaki.fi

Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta

Eläinsuojien ilmoituslomake_MTY_Kaipainen
ilmoituslomakkeen liitteet Kaipainen

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.