Päätöksenteko

Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaoston pöytäkirja 31.5.2018

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
44 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
45 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
46 VHVSY – toimenpideohjelma 2017-2027 1 kpl
47 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset 3 kpl
48 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset
49 Ympäristönsuojeluntietojärjestelmään rekisteröityjen toimintojen vuosiyhteenvetoja vuodelta 2017
50 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontavastuulla olevien ympäristöluvallisten laitosten vuosiyhteenvedot vuodelta 2017
51 Fortum Waste Solutions Oy:n vuosiraportti 2017 2 kpl
52 Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2017 1 kpl
53 Lausunto luonnoksesta Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikaksi 2030 ”Resurssiviisas Riihimäki” 1 kpl
54 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö valituksen johdosta 1 kpl
55 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös rakennusvalvontaa koskevasta valituksesta 1 kpl
56 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös rakennusvalvontaa koskevasta valituksesta 1 kpl
57 Ilmoitusasiat
58 Teknisen johtajan toimialakatsaus ja muut ajankohtaiset asiat
59 Valitusosoitukset 1 kpl

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.