Päätöksenteko

Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaoston esityslista 30.8.2018

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
61 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
62 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
63 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset
64 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset
65 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta H.G.Paloheimo Oy, Riihimäen Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskus 1 kpl
66 Rakennusjärjestyksen kohdan 3.4 mukaisesta katselmuksesta ilmoittaminen
67 Ilmoitusasiat
68 Teknisen johtajan toimialakatsaus ja muut ajankohtaiset asiat
69 Valitusosoitukset

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.