Päätöksenteko

Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaoston esityslista 23.5.2019

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
47 Pöytäkirjantarkastajien valinta
48 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
49 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset
50 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset
51 Lausunto Paloheimo Oy:n ympäristölupahakemuksesta, Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskus 1 kpl
52 Ympäristöluvallisten ja ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröityjen toimintojen vuosiyhteenvedot vuodelta 2018
53 Resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekartta ”Riihimäen matka kohti kestävää tulevaisuutta” on valmistunut 1 kpl
54 Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2018 1 kpl
55 Valitus ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaoston tekemästä päätöksestä 31.1.2019 § 8. 1 kpl
56 Teknisen johtajan toimialakatsaus ja muut ajankohtaiset asiat
57 Ilmoitusasiat 1 kpl
58 Valitusosoitukset

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.