Päätöksenteko

Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto 28.2.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
15 Pöytäkirjantarkastajien valinta
16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
17 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset
18 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset
19 Riihimäen meluselvitys 2019 1 kpl
20 Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaoston kokoontuminen vuonna 2019 ja pöytäkirjan tarkastaminen sekä jaoston päätösten nähtävillä olo
21 Kaupunkikehityksen toimialueen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 2018 2 kpl
22 Ilmoitusasiat
23 Teknisen johtajan katsaus, kaupunkikehityksen toiminnallisten tavoitteiden 2018 toteutuminen sekä muut ajankohtaiset asiat
24 Valitusosoitukset

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.