Kuulutus

Ympäristölupahakemus, Wimao Oy (kuulutus on nähtävillä 24.2. – 25.3.2021)

Asia
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen hakemus, joka koskee jätteen ammattimaista käsittelytoimintaa sekä 199 §:n mukaista toiminnan aloittamislupaa. Ympäristölupahakemus sisältää myös hakemuksen jätteeksi luokittelun päättymiseksi.

Hakija
Wimao Oy, Hulkonmäentie 130, 54190 Konnunsuo

Sijainti
Laitos sijaitsee kiinteistöllä 694-25-2506-2 osoitteessa Kynttilätie 4, 11710 Riihimäki.

Yleiskuvaus toiminnasta
Laitos valmistaa kierrätysraaka-aineista uusia komposiittimateriaaleja ekologisten komposiittituotteiden raaka-aineiksi ja komposiittituotteita. Käsiteltävä materiaalimäärä vuosittain on korkeintaan 10 000 tonnia. Eroteltu raaka-aine käsitellään mekaanisesti hyödynnettävään muotoon ja prosessoidaan edelleen uusiksi komposiittimateriaaleiksi ja komposiittituotteiksi. Raaka-aineina laitos käyttää muun muassa kierrätysmuovia ja kierrätettyjä kuitupitoisia materiaaleja kuten puuta. Kyseessä on uusi toiminta.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänä pito
Kuulutus ja asiakirjat pidetään nähtävänä 24.2.2021 – 25.3.3021 Riihimäen kaupungin verkkosivustolla osoitteessa www.riihimaki.fi.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus lupahakemuksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistuttajan nimi ja osoite selvennettynä.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kuulutusaikana kirjallisina Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitteella PL 125, 11101 Riihimäki.

Lisätietoja antaa
Ympäristönsuojelusuunnittelija Jenni Lehtonen, p. 040 330 4161 tai sähköposti: jenni.lehtonen@riihimaki.fi

Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta

Wimao Oy sijoittuminen kiinteistössä asemapiirros
Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä
Wimao Oy ympäristölupahakemus


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.