Kuulutus

Ympäristölupahakemus toiminnan olennaiselle muutokselle, Kinturinkuja 1 (kuulutus on nähtävillä 11.11.2019 saakka)

Asia
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 §:n mukainen hakemus, joka koskee jätteen ammattimaisen tai laitosmaisen käsittelytoiminnan olennaista muuttamista.

Hakija
Riihimäen kaupunki, Kaupunkitekniikka, Eteläinen Asemakatu 4b, 11130 Riihimäki

Sijainti
Toiminta-alue sijaitsee tilalla Kirveskallio kiinteistötunnus 694-403-5-36 osoitteessa Kinturinkuja 1, 11120 Riihimäki.

Yleiskuvaus toiminnasta
Riihimäen kaupunkitekniikka hakee määräaikaista ympäristölupaa kaupungin omasta toiminnasta syntyvän betonijätteen välivarastoinnille Riihimäen kaupungin maankaatopaikka-alueella. Alueella on määräaikainen 31.12.2026 asti voimassa oleva ympäristölupa ylijäämämaan maankaatopaikalle ja haravointijätteen käsittelylle. Alue toimii edelleen lumen vastaanottopaikkana.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänä pito
Kuulutus pidetään nähtävänä 11.10.-11.11.2019 Riihimäen kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutus on luettavissa ositteessa www.riihimaki.fi.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana Riihimäen kaupungin Tietotuvassa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus lupahakemuksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistuttajan nimi ja osoite selvennettynä.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kuulutusaikana kirjallisina Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitteella PL 125, 11101 Riihimäki.

Lisätietoja antaa
Ympäristönsuojelusuunnittelija Jenni Lehtonen, p. 019 758 4161, sähköposti: jenni.lehtonen@riihimaki.fi

Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.