Kuulutus

Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle ja louhinnalle ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa, H.G. Paloheimo Oy ja Viijari Oy per.yht.lukuun (kuulutus on nähtävillä 4.6. – 3.7.2020)

Asia
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen hakemus, joka koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Hakijat
H.G. Paloheimo Oy ja Viijari Oy, perustettavan yhtiön lukuun

Sijainti
Kiinteistöt 694-403-2-244, 9903-3, 9901-0, 694-25-2515-2 ja 694-25-2511-8 osoitteessa Meijerintie 17, Riihimäki, hakemusasiakirjoista tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Yleiskuvaus toiminnasta
Louhinta ja kiviaineksen murskaus alueen esirakentamiseksi asemakaavan toteuttamista varten. Esirakentamiseen liittyviä tukitoimintoja ja kiviaineksen varastointia. Osittain samalle alueelle on aiemmin myönnetty ympäristölupa, joka päättyy 31.3.2021.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänä pito
Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä 4.6.2020 – 3.7.2020 Riihimäen kaupungin verkkosivustolla osoitteessa www.riihimaki.fi

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus lupahakemuksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistuttajan nimi ja osoite selvennettynä.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kuulutusaikana kirjallisina Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitteella PL 125, 11101 Riihimäki.

Lisätietoja antaa
Ympäristötarkastaja Riina Lehtinen, 040 330 4163 tai riina.lehtinen@riihimaki.fi

Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta

KH:n 25.5.2020 § 171 lupa hakea lupia
Meijeritie laajennusalue_ympäristölupahakemus_18.5.2020
13620 Meijerintie laajennusalue ympäristösuunnitelma_5.2020_v
Liite 3 13620 Meijerintie Riihimäki – Meluselvitysraportti 14052020
Liite 4a 13620-003 Laajennusosan nykytilanne_630x297
Liite 4b 13620-004 Louhinnan valmistuminen_630x297

 

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.