Päätöksenteko

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.1.2021, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4 Elinvoimajohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat
5 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset
6 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset
7 Riihimäen pienvesiselvitys valmistunut 1 kpl
8 Lausunto Riihimäen keskustan ja sisääntuloteiden liikennejärjestelmä-suunnitelmasta 1 kpl
9 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2021 – 2025 1 kpl
10 Kaupunginhallituksen toimialan vuoden 2021 käyttösuunnitelma 1 kpl
11 Ympäristönsuojelun toimintasuunnitelma vuodelle 2021 1 kpl
12 Rakennustyön keskeyttäminen
13 Kantelu ympäristö- ja rakennuslautakunnalle
14 Ilmoitusasiat 1 kpl
15 Valitusosoitukset 1 kpl

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.