Päätöksenteko

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
20 Pöytäkirjantarkastajien valinta
21 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
22 Elinvoimajohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat
23 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset
24 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset
25 Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen 2 kpl
26 Hallintosäännön muutos; tavoiteorganisaatio 1.8.2019 1 kpl
27 Kaupungin vuoden 2020 talousarvion valmistelu; lausuntopyynnöt
28 Riskienarviointi elinvoiman toimialueella
29 Elinvoiman toimialueen talouden kuukausiraportointi 3 kpl
30 Ilmoitusasiat
31 Valitusosoitukset

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.