Päätöksenteko

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 25.2.2021, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
16 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
17 Pöytäkirjantarkastajien valinta
18 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
19 Elinvoimajohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat
20 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös kanteluasiassa 1 kpl
21 Selonteko elinvoiman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuoden 2020 toimintakertomukseen 1 kpl
22 Tilinpäätöksen 2020 valmistelu ympäristö- ja rakennuslautakunnan osalta 1 kpl
23 Ympäristönsuojelun valvontaohjelman 2020 toteuma ja valvontaohjelma 2021 1 kpl
24 Ympäristöpolitiikan päivitys 1 kpl
25 Lausunto Riihimäen kaupungin toimitilaohjelmasta vuosille 2021-2030 2 kpl
26 Ilmoitusasiat
27 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset
28 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset
29 Valitusosoitukset

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.