Päätöksenteko

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 23.1.2020, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4 Elinvoimajohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat
5 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset
6 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset
7 Ympäristönsuojelun valvontaohjelman 2019 toteuma ja valvontaohjelma 2020 1 kpl
8 Selonteko elinvoiman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä konsernivalvonnasta vuoden 2019 toimintakertomukseen 1 kpl
9 Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelun toimintasuunnitelma vuodelle 2020 1 kpl
10 Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan toimintasuunnitelma 2020 1 kpl
11 Rakennusjärjestyksen uudistaminen
12 Ilmoitusasiat 1 kpl
13 Valitusosoitukset 1 kpl

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.