Päätöksenteko

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22.8.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokoontuminen vuonna 2019 ja pöytäkirjan tarkastaminen sekä lautakunnan päätösten nähtävillä olo
5 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset
6 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset
7 Elinvoimajohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat
8 Kaupunkikehityksen toimialueen osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2019 1 kpl
9 Kaupunginhallituksen toimialan, (elinvoiman) talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020–2022 valmistelu sekä laadintaohjeet
10 Vantaanjoen yhteistarkkailu, vedenlaatu ja piilevät 2018 1 kpl
11 Riihimäen osallistuminen Vuoden kiertotalouskunta -kilpailuun
12 Riihimäen kaupungin maa-ainestaksan tarkistaminen 1 kpl
13 Ympäristönsuojeluviranomaisen päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille
14 Rakennusvalvontaviranomaisen päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille
15 Rakennusjärjestyksen kohdan 3.4 mukaisesta katselmuksesta ilmoittaminen
16 Ilmoitusasiat
17 Valitusosoitukset 1 kpl

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.