Päätöksenteko

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.8.2020, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
41 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
42 Pöytäkirjantarkastajien valinta
43 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
44 Elinvoimajohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat
45 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset
46 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset
47 Ympäristönsuojelun vuoden 2020 toimintasuunnitelman toteuma 1 kpl
48 Riihimäen ympäristöraportti 2019 sekä ympäristötyön tilanne sitoumuksiin ja tavoitteisiin verrattuna 2 kpl
49 Lausunto jätelautakunnan ehdotuksesta jätehuollon perusmaksusta 1 kpl
50 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä n:o 2020-119 2 kpl
51 Rakennusjärjestyksen kohdan 3.4 mukaisesta katselmuksesta ilmoittaminen
52 Rakennusluvan myöntäminen Versowood Oy:lle (lupa 2020-152
53 Ilmoitusasiat
54 Valitusosoitukset

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.