Päätöksenteko

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 19.11.2020, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
66 Pöytäkirjantarkastajien valinta
67 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
68 Elinvoimajohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat
69 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset
70 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset
71 Siisti Riksu –kampanjan tilannekatsaus 1 kpl
72 Riihimäen ympäristöraportin kuntalaisversio 2019 1 kpl
73 KERI-hankkeen loppuraportti summaa tulokset 1 kpl
74 Purkamisluvan myöntäminen H. G. Paloheimo Oy:lle, lupa 2020-235 3 kpl
75 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokoontuminen 2021 ja pöytäkirjan tarkastaminen sekä lautakunnan päätösten nähtävillä olo
76 Ilmoitusasiat
77 Valitusosoitukset

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.