Päätöksenteko

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 19.11.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
46 Pöytäkirjantarkastajien valinta
47 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
48 Elinvoimajohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat
49 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset
50 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset
51 Lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi 3 kpl
52 Lausunto ehdotuksesta jätehuollon palvelutasoksi 1 kpl
53 Ympäristönsuojeluviranomaisen päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille
54 Rakennusvalvontaviranomaisen päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille
55 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokoontuminen 2020 ja pöytäkirjan tarkastaminen sekä lautakunnan päätösten nähtävillä olo
56 Ilmoitusasiat 1 kpl
57 Valitusosoitukset

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.