Päätöksenteko

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.5.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
29 Pöytäkirjantarkastajien valinta
30 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
31 Elinvoimajohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat
32 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset
33 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset
34 Jätehuoltomääräykset jätelautakunta Kolmenkierron alueelle 2 kpl
35 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt 2008-2018 ja ennakkotieto vuodelta 2019 1 kpl
36 Riihimäen kaupunkiorganisaation kiertotalousauditointi 1 kpl
37 Kestävä elämä riihimäkeläisille -hanke (KERI) 1 kpl
38 Rakennusvalvontapäällikön selvitys rakennusjärjestyksen uusimistyössä huomioon otettavista asioista
39 Ilmoitusasiat
40 Valitusosoitukset

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.