Päätöksenteko

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 10.6.2021, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
52 Pöytäkirjantarkastajien valinta
53 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
54 Elinvoimajohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat
55 Kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2020 1 kpl
56 Fisu-edelläkävijäkuntien välitavoitteet 2 kpl
57 Oikaisuvaatimus padel-kenttien rakentamista koskevasta toimenpidelupapäätöksestä
58 Ilmoitusasiat
59 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset
60 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset
61 Valitusosoitukset

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.