Asemakaavahankkeet - vanhat

Upokkaantie (Y-tontti)

Upokkaantie (Y-tontti) asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 8.1.2020.

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksella vastataan väestönkasvun mahdollistavaan pientalotonttituotannon tarpeisiin. Asemakaavan muuttamisen tarve perustuu selvityksessä ”Omakotirakentamisen täydennysmahdollisuudet taajama-alueella” (23.3.2011) tunnistettuun mahdollisuuteen tutkia nykykäyttötarkoituksessaan tarpeettomien Y-tonttien muuttamista asumiseen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa Upokkaantien varrella sijaitseva rakentamaton yleisen rakennuksen tontti asuinkäyttöön ja monipuolistaa asuintonttien tarjontaa.

Suunnittelualueen rajaus ilmakuvassa
Suunnittelualueen rajaus punaisella.

Aloitusvaihe

Kuulutus 11.1.2015 Aamuposti
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (alkuperäinen 11.1.2015)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (tarkistettu 26.4.2019)

Luonnosvaihe

Upokkaantie (Y-tontti) asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä 20.5. – 7.6.2019 (MRA 30 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Asemakaavan muutoksen luonnos, kaavakartta määräyksineen
Asemakaavan muutoksen luonnos, kaavaselostus liitteineen
Kaavaluonnoksesta 27.5.2019 pidetyn esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio.

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.9.2019 asettaa asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä 16.9. – 15.10.2019 (MRL 65 §, MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Asemakaavan muutoksen ehdotus, kaavakartta määräyksineen
Asemakaavan muutoksen ehdotus, kaavaselostus liitteineen

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto (KV 11.11.2019 § 94) on hyväksynyt Upokkaantie (Y-tontti) asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen. Päätös sai lainvoiman 8.1.2020.

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Kaupunginvaltuuston (11.11.2019) kokouspöytäkirja

Asemakaavan muutos, lainvoimainen kaavakartta määräyksineen
Asemakaavan muutos, kaavaselostus liitteineen

 

 

Lisätietoja:

Otto Mäkelä
kaavasuunnittelija
050 594 4953

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.