Yleinen Ympäristö

Vuoden 2017 ympäristöraportti on julkaistu

Ympäristöraportti esittelee Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikan toteutumista vuoden 2017 aikana.

Ympäristöpolitiikka sisältää kaupungin ympäristöpäämäärien tärkeimmät teemat ja painotukset sekä menettelytavat. Tavoitteena on Riihimäen kaupungin hallinnon ja ympäristön tilaan vaikuttavien muiden tahojen kuten asukkaiden, järjestöjen ja yritysten hyvä tietämys ja yhteisvastuu ympäristöstä. Raportti on suunnattu ennen kaikkea kaupungin päättäjille ja kaupungin työntekijöille, mutta myös kaikille riihimäkeläisille.

Kaupungin ympäristötyö vuonna 2017

Raportti laaditaan vuosittain ja tavoitteiden toteumista seurataan erilaisin mittarein. Mittareiden avulla nähdään, missä on kuluneen vuoden aikana onnistuttu ja missä on vielä kehitettävää.

Missä onnistuimme:

  • Riihimäen alueen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt pienenivät
  • Kierrätyskeskuksen asiakkaiden ja myytyjen tavaroiden määrät kasvoivat
  • Henkilökunnan omilla autoilla tehdyt työasiointi- ja virkamatkat vähenivät muun muassa etätyökäytännön seurauksena, hiilidioksidipäästöt työntekijää kohden laskivat lähes 21 %
  • Riihimäen kaupunkiliikenteessä tehtyjen matkojen määrä kasvoi noin 16 %
  • Riihimäen kaupunki teki uuden sähkösopimuksen, jonka myötä toimitettava sähkö on tuotettu täysin uusiutuvilla energianlähteillä

Missä on kehitettävää:

  • Vuosisopimushankinnoissa tulee kiinnittää enemmän huomiota ympäristöasioihin
  • Uusiutuvan energian hyödyntämistä kaupunkikonsernissa tulee lisätä
  • Ympäristövaikutusten arviointia päätöksenteossa sekä ympäristöriskien tunnistamista ja arviointia tulee kehittää

Vuoden 2017 aikana tehdystä työstä on ympäristöraportissa mainittu muun muassa Riihimäen hakeutumisesta Circwaste -edelläkävijäkunnaksi, laaditusta Vahteriston luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta, uudesta kuntien energiansäästösopimuksesta sekä laaditusta keskustan ja asemanseudun kehittämisen suunnitelmista. Syksyllä raportista julkaistaan myös tiivis kuntalaisversio.

Ympäristöraportti liittyy Riihimäen kaupungin ympäristöjärjestelmään, jonka ytimenä on ympäristöpolitiikka. Ympäristöjärjestelmä kattaa koko kaupungin toiminnan ja tähtää ympäristön tilan paranemiseen ja pilaantumisen ennaltaehkäisyyn.

Ympäristöraporttiin voi tutustua e-julkaisuna tai ympäristönsuojelun palvelualueen verkkosivuilla.

Lisätietoja antaa:

Elina Mäenpää
Ympäristöjohtaja
019 758 4160

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.