Asemakaavahankkeet - uudet Kaavoitus

VR:n terminaalialue

Asemakaavaehdotusta valmistellaan. 

Asemakaava ja asemakaavamuutos

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa VR:n tavaraterminaalialueelle tilapäisellä rakennusluvalla rakennettujen hallien säilyminen sekä logistiikan- ja terminaalitoimintojen alueen kehittäminen.

Alue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Riihimäen rautatieasemasta etelään, pääradan ja Arolammintien välisellä alueella. Alue on pääosin asemakaavoittamatonta.

Kaavoitustyö tehdään konsulttityönä Riihimäen kaupungin ohjauksessa ja valvonnassa.

Ilmakuva terminaalialueesta (Röni-Kuva Oy, 2016)

 

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 24.2.2020)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (15.6.2016)

 

Luonnosvaihe

VR:n terminaalialueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 30.3. – 30.4.2020 (MRA 30 §) näillä verkkosivuilla sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

Osallisilla oli mahdollisuus jättää kaavaluonnoksesta mielipide. Luonnoksen nähtävilläolon aikana pyydettiin tarvittavat viranomaislausunnot.
Kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet ja lausunot ovat suunnittelijalla käytössään kaavaehdotuksen laadinnassa. Mielipiteet voidaan julkaista kaupungin verkkosivuilla.

Kuulutus

Asemakaavaluonnos, kaavakartta
Asemakaavaluonnos, kaavaselostus

 

Kaavatyön yhteydessä tehty selvitysmateriaali:
Hulevesiselvitys
Tulvariskiselvitys
Liikenneselvitys
Raakapuuterminaalin liittymävaihtoehtojen vertailu
Selvitys rautatieliikenteen aiheuttaman tärinän vaikutuksesta
Meluselvitys
VR:n terminaalialueen VAK-arvio

Riihimäen tavara-aseman alueen maaperän pilaantuneisuus (selvitys kokoaa alueesta aikaisemmin tehdyt materiaalit, valmistunut 8.6.2016)
PIMA-tutkimusraportti. Lisätutkimus, Riihimäen tavara-asema, kiinteistön eteläpääty (lisätutkimus, valmistunut 7.11.2016)

Aikaisemmat alueen maaperän pilaantuneisuuteen liittyvät tutkimukset
Riihimäen tavara-asema – Maaperän pilaantuneisuustutkimus
Riihimäen tavara-aseman pohjoisosa. Pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportti

 

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus valmistellaan seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn ja nähtäville asetettavaksi.

 

Lisätietoja:

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
050 500 1611

Jari Jokivuo
vs. kaavoituspäällikkö
040 330 4828

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.