Kuulutus

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset löytyvät Päätöksenteko välilehdeltä Riihimäen kaupungin verkkosivuilta

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset löytyvät Päätöksenteko välilehdeltä Riihimäen kaupungin verkkosivuilta, kohdasta Esityslistat ja pöytäkirjat, ilmoitukset ja kuulutukset ja viranhaltijapäätökset.

Riihimäen kaupunki ylläpitää myös ilmoitustaulua, jossa julkaistaan ne kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset, joiden kohdalla erityislainsäädännössä näin määrätään. Ilmoitustaulu sijaitsee Virastokeskus Veturissa, Eteläinen Asemakatu 4 A (kadunpuoleinen rappu). Kuulutukset ja ilmoitukset ovat luettavissa Veturin aukioloaikoina.

Kenelle palvelu on tarkoitettu

Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Lisätietoja:

Katja Törrönen
hallintopäällikkö
040 330 4011


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.