Asuminen ja rakentaminen Kaavoitus Yleinen

Veturitallit, Voimala ja uusi monitoimitalo asemanseudun keskiössä

Riihimäen asemanseudun yleissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelman keskiössä on veturitallien, Voimalan ja uuden monitoimitalon alue, joka muodostaa elävän osan keskustaa kattavine palveluineen ja monipuolisine kulttuuritarjontoineen. Asemanseutu sitoo nykyisen keskustan, rautatieaseman ja Peltosaaren alueet tiiviiksi ja yhtenäiseksi kaupunkialueeksi.

”Suunnitelmassa asemanseudusta syntyy elinvoimainen alue, jossa asuminen, työpaikat ja palvelut yhdistyvät. Asemanseudusta muodostuu kaupunkilaisten arjen ja vapaa-ajan kohtaamispaikka. Kaupungin elinvoiman kannalta alueen potentiaalin esiin saaminen on erittäin tärkeää”, elinvoimajohtaja Mika Herpiö sanoo.

Palveluverkkoehdotuksen mukaan monitoimitalo rakentuu Peltosaareen, aivan aseman tuntumaan vuoteen 2025 mennessä. Alikulun ansiosta radan itäpuolesta tulee osa keskustaa. Monitoimitalo palvelee tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja kaupungin hallinnon toimipisteenä. Tämän lisäksi taloon on ajateltu liikunta- ja pysäköintitiloja. Veturitallien alueelle ja Voimalaan on suunniteltu palveluita, toimitiloja, hotelli ja ravintola- ja liiketiloja.

5 000 uutta asukasta

Kaupunki varautuu asemanseudun ja keskustan alueella noin 5 000 asukkaan lisäykseen tulevien vuosikymmenten aikana. Asemanseudulle halutaan luoda ympäristö, jossa kaupunkilaiset viipyvät ja viihtyvät. Tämän vuoksi yleissuunnitelmassa on huomioitu myös kulttuuri ja kaupunkitaide.

”Voimalaan ja veturitalleille toivotaan syntyvän kulttuuripalveluita, joka tekisivät kaupunkilaisille tärkeistä, entisistä teollisuusrakennuksista osan kaupunkikeskustaa. Myös julkiselle taiteelle on osoitettu paikkoja esimerkiksi Peltosaaressa ja Jokikylässä”, yleiskaava-arkkitehti Niina Matkala sanoo.

Voimalan, veturitallien ja uuden monitoimitalon osalta toteutus edellyttää sopimista nykyisten maanomistajien kanssa. Neuvottelut alueella maata omistavan Senaatin Asema-alueet Oy:n kanssa jatkuvat yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

”Yleissuunnitelma antaa hyvän lähtökohdan, jonka perusteella voimme lähteä kehittämään aluetta yhteistyössä”, vs. kaavoituspäällikkö Jari Jokivuo sanoo.

Vantaanjoesta asukkaiden keidas

Ensimmäisenä asemanseudun yleissuunnitelmasta lähtee toteutumaan Jokikylään rakentuva uusi asuinalue, joka muodostuu Vantaanjoen ympärille. Alue on kokonaan kaupungin omistuksessa. Alueelle toteutetaan virkistymiseen sopiva, kaikille tarkoitettu puisto vesialueineen, jota asuinrakennukset suojaavat rata- ja liikennemelulta.

”Alueelle voisi sijoittua valmistuessaan 1 500 uutta asukasta. Jokikylään pyritään suunnittelemaan korkeatasoista asumista, joka houkuttelee uusia aseman ja palveluiden läheisyyttä arvostavia riihimäkeläisiä”, Herpiö kertoo.

Jokikylään on suunniteltu 44 000 kerrosneliötä uutta asumista. Alueen toteutuminen voi käynnistyä jo vuoden 2022 aikana.

Yhdessä kaupunkilaisten kanssa

Kaupunkilaisten ja eri sidosryhmien kädenjälki näkyy vahvasti asemanseudun yleissuunnitelmassa. Kaupunkilaisilta ja eri sidosryhmiltä kerättiin tietoa ja näkemyksiä viime vuonna muun muassa työpajoissa, esittely- ja keskustelutilaisuudessa ja karttakyselyllä.

”Kaupunkilaiset haluavat etenkin Vantaanjoen näkyvämmäksi osaksi kaupunkirakennetta. Tämä toteutuu nyt Jokikylässä. Peltosaareen rakentuvan monitoimitalon sijainti aivan radan välittömässä läheisyydessä sai kannatusta, samoin pieni mittakaavaisuus ja erilaiset liikkumismahdollisuudet. Tämän vuoksi ajoneuvoliikenne sallitaan jatkossakin asemanseudulla”, Jokivuo sanoo.

Asemanseudun yleissuunnitelman laati kolmen arkkitehtitoimiston työyhteenliittymä LSV-Jolma-TUPA yhdessä kaupungin virkamiesten kanssa. Maisema- ja hulevesisuunnittelusta vastasi Nomaji Oy ja liikennesuunnittelusta Ramboll Oy.

Yleissuunnitelmassa esitetään asemanseudun maankäytön, liikenteen ja palvelujen kokonaisuuden tavoitetila. Yleissuunnitelma ohjaa asemanseudun tarkempaa kaupunkiympäristön suunnittelua ja asemakaavoitusta tulevaisuudessa.

Asemanseudun yleissuunnitelma etenee päätöksentekoon ensi viikolla. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina 27. tammikuuta ja kaupunginvaltuusto ottaa asiaan kantaa maanantaina 3. helmikuuta. Valtuuston päätöksen jälkeen kaupunki aloittaa asemakaavan valmistelun Jokikylän alueelle ja keskustan yleissuunnitelman laatiminen käynnistyy loppuvuodesta 2020.

Tutustu asemanseudun yleissuunnitelmaan. 

Lisätietoja:

Mika Herpiö
elinvoimajohtaja
040 500 3345

Jari Jokivuo
vs. kaavoituspäällikkö
040 330 4828

Niina Matkala
yleiskaava-arkkitehti
050 433 5455OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 5 Ei 4 Kyllä 5 Ei 4

Kommentit on suljettu.