Päätöksenteko

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 30.10.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
60 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
61 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
62 Vesihuoltojohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat
63 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä
64 Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvion 2020 strategisen tuloskortin hyväksyminen 1 kpl
65 Vesihuoltoliikelaitoksen perimien tonttijohtomaksujen tarkistaminen huleveden tonttijohtomaksujen osalta vuodelle 2020
66 Sekaviemäröintimaksun korottaminen
67 Hulevesiverkoston viemäröintialueen tarkistaminen
68 Lausunto Lopen kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittämisestä 1 kpl
69 Korvausanomus Riihimäen Kaukolämpö Oy
70 Viranhaltijapäätökset 1 kpl
71 Ilmoitusasiat 2 kpl

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.