Päätöksenteko

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 21.8.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
37 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
38 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
39 Vesihuoltojohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat
40 Liittymismaksujen päivitys
41 Johtokunnan mielipide hallintosäännöstä 1 kpl
42 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018
43 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä
44 Viranhaltijapäätökset 1 kpl
45 Ilmoitusasiat 1 kpl

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.