Päätöksenteko

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 21.1.2021, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4 Vesihuoltojohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat
5 Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2021 käyttösuunnitelman hyväksyminen 3 kpl
6 Vesihuoltojohtajan sijainen
7 Tilanne Herajoen vesilaitoksella
8 Lausunto kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta 1 kpl
9 Viranhaltijapäätökset 1 kpl
10 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.